สมาชิกในองค์กรเป็นประดุจพระจันทร์บนท้องฟ้า

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2564

641223-%E0%B8%BABB.jpg

สมาชิกในองค์กรเป็นประดุจพระจันทร์บนท้องฟ้า

          ผู้ที่มีภารกิจในทางโลกซึ่งเขารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เขากระหายที่จะเข้าถึงธรรม  กระหายที่จะหยุด จะนิ่ง หลังจากเลิกงานแล้วก็นั่งธรรมะทันที มาวัดก็ด้วยความกระหายจะเข้าถึงธรรม เมื่อมาถึงแล้วก็ตักตวงกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งสามารถเข้าถึงจุดนั้นได้

           ภารกิจของชาวโลกกับภารกิจของเรานั้นต่างกัน ภารกิจของชาวโลกนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน เต็มไปด้วยความเครียดในการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีกัน เป็นภารกิจที่ไม่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรม แต่เขายังสามารถทำได้ มีความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงธรรมให้ได้

           เมื่อเราหันกลับมาพิจารณาภารกิจของเราจะเห็นว่า มันตรงข้ามกับเขา เป็นภารกิจที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงธรรม เพราะฉะนั้น ..ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ เมื่อถึงเวลาก็ไปนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะตามที่หลวงพ่อกำหนดเวลาเอาไว้ให้สมาชิกขององค์กรได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน

           ที่ผ่านมานั้นเวลานั่งรวมกันแล้วมักจะหลับคงเป็นเพราะว่า ไม่มีอะไรจะให้ดูภายในจึงฟังบ้าง หลับบ้าง เครียดบ้าง อาการหลับแสดงให้เห็นได้จากภายนอกมีอาการเคลื่อนไหวโยกไหวได้

          ในกรณีนี้..ถ้าหากไม่มีญาติโยมมาเห็นก็ไม่มีปัญหา แต่หากมีญาติโยมเห็นเข้า ความรู้สึกประทับใจของเขาก็จะหย่อนไป สายตาที่คนภายนอกมองดูสมาชิกในองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นประดุจพระจันทร์บนท้องฟ้าที่อยู่สูงสุด สว่างไสว ไม่มีมลทินเลย เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน แต่ความจริงเรารู้ตัวของเราเองว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น เรากำลังเป็นผู้ฝึกฝนอยู่กำลังฝึกตัวอยู่” แต่ชาวโลกเขาจะไม่ยอมรับในข้อนี้ สิ่งที่เขาจะเห็นได้ คือ การนั่งปฏิบัติธรรมรวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าของเรา เมื่อมีอาการโยกเยก โยกโคลงนั่งหลับให้เขาเห็นอย่างนั้นความเลื่อมใสก็จะหย่อนลงไปนะลูก

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011879483858744 Mins