อย่าไปติดกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร

วันที่ 25 ธค. พ.ศ.2564

641225_%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94B.jpg

อย่าไปติดกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร

          ให้ลูกทุกคนหยุดนิ่งไปถึงจุดที่ละเอียดที่สุดของเราเองอย่างสบายๆ ไม่ให้มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ ไม่ให้ติดอะไรเลย ถ้าใจเราไปติดกับสิ่งเหล่านี้.. จิตจะไม่ละเอียด เมื่อไม่ละเอียดก็ไม่เห็น

          เราจากเรือนก็เหมือนนกที่จากคอน ช่วงจังหวะชีวิตในขณะนี้เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดของลูก ซึ่งในชีวิตหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คือ “ลูกยังมีความแข็งแรงอยู่” และหลวงพ่อก็ยังพอมีแรงที่จะสอนธรรมะ เพราะฉะนั้นลูกต้องสอนตัวเองให้ได้ อย่าไปติดอะไร เพื่อจะได้ไปถึงจุดที่ไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่อาจที่จะไปรู้ไปเห็นได้ ซึ่งลูกก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่..เราต้องทำให้ได้นะ เพราะถ้าหากเลยช่วงนี้ไปแล้ว พออายุมากขึ้น ต่อไปสังขารร่างกายของลูกต้องเสื่อมไปเรื่อยๆ แล้วจะนั่งไม่ค่อยไหว แต่ถ้าได้ประสบการณ์ที่นิ่ง เข้าถึงธรรมะภายในเมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้ช่วยเหลือตนเองเอาตัวรอดได้ เป็นที่พึ่งให้กับตนเองและคนรอบข้างได้

          เรายังมีภารกิจภายในที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้น ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล นิพพานถอดกาย ยังไม่มีใครทำได้ไม่มีใครรู้เห็นได้ ดังนั้น..อย่าไปติดกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร ท่านผู้รู้ผู้มีอานุภาพท่านกำลังรอเราอยู่

          ให้ลูกนิ่งๆ เดี๋ยวก็จะเห็นเอง ความชัดใสสว่าง ความสุข ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น ความละเอียดจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น..ต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ เพราะหลวงพ่อไม่มีเวลามาสอนบ่อยๆ คนอื่นสอนก็ได้แค่ระดับหนึ่ง เราต้องสอนตัวเองให้ได้ อะไรจะดีไปกว่าที่เราสอนตัวเองได้ จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองนะลูกนะ

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013704975446065 Mins