สวดธรรมจักรกันจริง..ถึงเป้าได้จริง

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2564

641227-B.jpg

สวดธรรมจักรกันจริง..ถึงเป้าได้จริง

         ถ้าสวดธรรมจักรโดยไม่ต้องเปิดหนังสือ แปลว่า “สัญญาณการเข้าถึงธรรมมาแล้ว” เพราะใจรวมใจละเอียด ที่ผ่านมาเราได้สวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ดังนั้น..การสวดธรรมจักร ๑,๐๐๐ ล้านจบจึงเป็นไปได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราตั้งใจจริงก็ทำได้ไม่ยากเลย

          ใน ๑ วัน สวดให้ได้วันละ ๓ จบ ต่อคนต่อวัน เมื่อรวมเวลา ๑ ปี ก็ได้แล้ว ๑,๐๐๐ จบ แต่ต้องหาคนมาสวดให้ได้ ๑ ล้านคนจริงๆ !! ถ้า ๑ ล้านคนสวดทุกวันไม่มีว่างเว้น สวดวันละ ๓ จบ จะทำได้ ซึ่งก็ไม่ได้รบกวนเวลาอะไรเลย แม้เรียนหนังสือก็ไม่กระทบ เช้าสวด ๑ จบ กลางวันสวด ๑ จบ กลางคืนสวดอีก ๑ จบ วันละจบ ในทุกๆ วัน ซึ่ง ๑ ปีมี ๓๖๕ วัน ก็ได้ ๑,๐๐๐ กว่าจบแล้ว

           ถ้าเราสวดพร้อมกัน ๑ ล้านคน ก็ถึงเป้าแล้ว ซึ่งเป็นไปได้ ไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือฟุ้งซ่านเลย เหลือเพียงหาผู้มีหัวใจดวงเดียวกันสัก ๑ ล้านคน ซึ่งทั่วโลกน่าจะมีไม่ได้ไปกระทบการทำงานอะไร จะทำมาหากินอะไรก็ได้ ไม่ได้กระทบเลย สวดแค่จบละ ๑๗ นาที เช้า ๑๗ นาที กลางวัน ๑๗ นาที กลางคืน ๑๗ นาทีเท่านั้น

          ๑ ล้านคน เราก็แบ่งเป้าไปสิว่า ประเทศละกี่คน จังหวัดกี่ละคน เห็นไหมว่า..ไม่ได้ฟุ้งซ่านหรือเพ้อฝัน นี่แค่อุ่นเครื่อง การไปสู่เป้า ๑ ล้านคนไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย อยู่ในกำมือที่เป็นความจริง!! ซึ่งจะทำให้พวกเขามีจิตใจที่งดงามขึ้น มีความสุขขึ้น มีความบริสุทธิ์ขึ้น จะสวดตอนไหนก็ได้ แค่วันละ ๓ จบ หาผู้มีบุญสัก ๑ ล้านคนที่เป็นแนวหน้า กล้านำไปสู่เส้นทางที่ดี เป็นต้นทางแห่งแสงสว่าง เราต้องหาต้นทางแห่งความสว่าง หาดวงตะวันที่อยู่ในใจของทุกคนให้ได้สัก ๑ ล้านคน ดวงใจของทุกคนซึ่งเปรียบประดุจดวงตะวัน เท่านี้ก็ได้แล้ว

          ๑,๐๐ ล้านจบ ๑ ปี แปลว่าทำอย่างง่ายๆ สบายๆ ควบคู่กับกิจวัตรกิจกรรม ไม่ได้ขัดแย้งอะไรเลย ลองดู..ทำให้ได้ ลองดูสิว่าเราจะทำกันได้ไหม ทั้งทำด้วยตัวเราเองและไปชวนคนอื่น เมื่อสวดให้ตัวเรา บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา หรือสวดให้กับบรรพบุรุษของแต่ละครอบครัว ถ้าเราสวดให้กับตัวเอง พอเรามีบุญแล้วจึงส่งบุญให้กับบรรพบุรุษก็สามารถทำได้

          เพราะฉะนั้น..บุญได้มาอย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ได้เสียเงินเสียทองเลย และมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกวันทุกคืน กายวาจาใจของเราก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ บุญเกิดขึ้นทุกวัน วิมานของเราก็วาบๆ และเป็นที่เลื่องลือในหมู่ของชาวสวรรค์ทั้งหลาย เรียกได้ว่าริบเอาดวงตาของชาวสวรรค์ให้หันมาดูผู้ที่สวดธรรมจักร หมดอารมณ์ไปเพลิดเพลินเสวยสุขอย่างชาวสวรรค์ เพราะกระแสธารแห่งบุญของผู้ที่มีใจงดงาม..ของผู้มีบุญที่กำลังสวดธรรมจักรทำให้ชาวสวรรค์ละสายตาไปไม่ได้ ยังมีการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญเกิดขึ้นมาก ริบดวงตาชาวสวรรค์ทุกชั้น ริบทุกวิมานเลย

           ๑,๐๐๐ ล้านจบ เราสามารถทำได้ในทุกๆ สถานการณ์..ทุกๆ สิ่งแวดล้อม ที่อื่นเขาอาจจะตึงเครียด แต่เราตรึงใจให้อยู่กับความสุข จะมีที่ใดได้ยินเสียงสวดธรรมจักรกันทั้งวันทั้งคืน สวดกันตลอด ๒๔ ชั่วโมงเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเราทำกันจริงๆ ความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลย

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018870365619659 Mins