ติดตรงไหน (พระลูกชาย : ของผมจะมีช่วงเวลาทำละเอียดครับ) ๑๐ นาทีได้มั้ย (พระลูกชาย นานกว่านั้นครับ) แสดงว่านอกรอบไม่ได้ทำตลอด
...อ่านต่อ
เริ่มจากจุดที่เราชอบ สบาย มีความสุข ทำตรงนี้ให้คล่องก่อน แบบง่าย ๆ เรียนแบบไฮโซ
...อ่านต่อ
จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องศึกษาอย่างมีความสุข ถ้าไม่มีความสุขศึกษาไม่ได้ ไม่มีวันศึกษาวิชชาธรรมกายได้ถ้าไม่มีความสุข
...อ่านต่อ
พอหลับตาปุ๊บก็ทิ้งเลย ลงไปเลย ลูกต้องให้ได้อย่างนี้นะ เอาแบบหลับตาปุ๊บแล้วมีความสุขเลยนะ เห็นเลยในท้องมีองค์พระเป็นล้าน
...อ่านต่อ
ถ้ามีความสุขมันจะมีฉันทะเอง ถ้าไม่มีฉันทะอีก ๓ ตัวไม่ต้องพูดถึง ถ้ามีฉันทะจะมีความเพียร จดจ่อไม่มีนอกรอบในรอบ ช่างสังเกต มันจะมีเอง
...อ่านต่อ
(พระลูกชาย: ผมเริ่มจากนิ่ง ๆ พอนิ่งก็มีความสงบ ความสุข ภาพก็เกิด เห็นองค์พระ) องค์พระเอาให้มั่นคง แปะติดตลอดเวลาทุกกิจกรรม นั่ง นอน ยืน เดิน
...อ่านต่อ
ลูกต้องขวนขวาย ทำให้ต่อเนื่อง ทำตลอดเวลานะ ต้องทำอย่างคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ
(พระลูกชาย: รู้สึกมีความสุข พอมีความสุขก็สว่าง เข้ากลางไปได้ มีฉันทะมากขึ้น นั่งได้ยาวนานมากขึ้น) เออ มีความสุขก็เป็นต่อแล้ว
...อ่านต่อ
basic ให้แน่นๆ นะ ให้พูดภาษาประสบการณ์ภายใน อย่ากังวลว่าตอบถูกหรือผิดเพราะพวกเรากำลังฝึกอยู่
...อ่านต่อ
ถ้าอารมณ์นิ่งกับความสุขมาพร้อมกัน ความสว่าง ภาพ ความชัด ใส สว่าง มันก็มาเอง ก็ดูไปเฉย ๆ ธรรมดาๆ มันก็จะชัดขึ้นมาเอง ประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นเอง
...อ่านต่อ
ตอนนี้เราทำให้มันสมบูรณ์ เพราะเส้นทางแห่งความสุข ต้องมีสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลายทาง ความสุข ความบริสุทธิ์ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วก็หลุด มันต้องหลุดพ้นเป็นชั้น ๆ
...อ่านต่อ
จุดเล็กใสสว่าง ถ้าลูกครอบครองได้ชัดใสสว่าง ต้องยิ่งกว่าลืมตาเห็น ใสกว่าเพชร สว่างกว่าดวงอาทิตย์ ลูกฝึกตรงนี้
...อ่านต่อ
นั่งดีขึ้นเยอะไหมลูก ให้ลูกเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ทำซ้ำ ๆ ๆ ลูกอยากเห็นแจ้งจริงๆ ไหม เรามานั่งนี้ทุกข์
...อ่านต่อ
เห็นแล้วก็อย่าให้หลุด ก็ดูไปเฉยๆ ดูธรรมดา อย่าไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
...อ่านต่อ
แค่นิ่งอย่างเดียว นิ่ง-สุข แล้วพูดตามภาพ ภาพแค่ไหนก็พูดแค่นั้น พูดเกินหรือน้อยกว่าภาพก็ไม่ได้
...อ่านต่อ
หลวงพ่อก็บอกเหมือนกันหมด ถ้านิ่งมันจะมีความสุข ถ้าคู่นี้ได้ นี่ก็ได้หมด ถ้านิ่งสนิทความสุขมันจะมาติด
...อ่านต่อ
การสถาปนาลูก ๆ ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ ให้ลูกเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรม แล้วมันจะเป็นผังติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ มันจะนิ่งให้ทิ้งทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
ฝึกช้า ๆ ชัด ๆ นะลูกนะ ให้ดื่มกินความสุขทุกขั้นตอน ให้แจ่มแจ้งทุกขั้นตอน เหมือนนักยูโดสายดำ
...อ่านต่อ
เราต้องไม่ติดอะไรเลย ติดที่สุดแห่งธรรมอย่างเดียว ทำไมนะ
...อ่านต่อ
นั่งกันเป็นยังไงบ้าง นิ่งกันดีมั้ย (พระลูกชาย: รู้สึกละเอียด บริสุทธิ์ขึ้นทั้งนอกรอบในรอบ ใจจะไม่ยินดียินร้ายในเรื่องราวคน สัตว์ สิ่งของ ใจจะเกลี้ยงๆ โล่ง โปร่ง เบา สบาย
...อ่านต่อ
ไหนใครเบื่อนั่งสมาธิกันบ้าง ไม่มีครับ/ค่ะ ชีวิตช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดกว่าใคร ๆ ในโลก กว่าใคร ๆ เลย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร