ฝึก…ฝน...ใจให้บริสุทธิ์ที่สุด

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2565

8-7-65-4-b.jpg

ฝึก…ฝน...ใจให้บริสุทธิ์ที่สุด


            องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติธรรม คือ ต้องมีความสุขเพิ่มขึ้น ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น แสงสว่างเพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะมาพร้อมกัน “ความไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ ต้องไม่มี” ต้องไม่มีขึ้นมาเลย สิ่งเหล่านี้จะมีขึ้นมาไม่ได้เมื่อมีความชัดใสสว่าง มีความสุข มีความบริสุทธิ์ มีองค์ประกอบครบทุกประการเกิดขึ้น ความไม่มั่นใจจะไม่มีอยู่เลย สิ่งที่จะมีอยู่ตรงนี้คือ “ความมั่นใจ” แล้วก็เดินต่อไปได้ด้วยตัวของตัวเองอย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้ ผิดจากนี้เป็นไม่ได้

          ให้ลูกสังเกตตัวเองดูนะ ไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเอง ไม่ยากหรอก เราต้องเป็นนักศึกษาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม ถึงที่สุดแห่งธรรมก็จบปริญญา ตอนนี้พวกเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ เรายังฝึกฝนกันอยู่ “ฝึก” คือ ทำให้ดู “ฝน” คือ ทำให้ภาพภายในคมชัดขึ้นมา ทั้งแหลมทั้งคม...จะได้ฝนกันอย่างนี้นะ ฝึกแล้วทำไปเรื่อย ๆ พยายามฝึกให้มาถึงตรงนี้ เดี๋ยวก็จะเห็นธรรมะได้ อย่ากังวลเท่านั้นเอง “ในใจต้องบริสุทธิ์ที่สุด” เอาตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนถึง ณ วันนี้ต้องบริสุทธิ์ที่สุด ต้องนิ่งเพื่อจะได้ทำความบริสุทธิ์ของใจให้เกิดขึ้น ลูกต้องทำให้ได้นะ

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020734667778015 Mins