ต้องนิ่งอย่างเดียว จึงจะสมปรารถนา

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2565

650125_0B.jpg

ต้องนิ่งอย่างเดียว จึงจะสมปรารถนา

           ลูกๆ ทุกคนอุตส่าห์ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง วิ่งเข้าวัดมาอยู่ด้วยกันแล้ว หลวงพ่อก็อยากให้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคน เพราะนี่เป็นวัตถุประสงค์หลัก อยากให้เข้าถึงกันหมดทั้งองค์กร และให้หมั่นตอกย้ำเป้าหมายที่เราได้มาสร้างบารมีอยู่เขตในกัน ซึ่งลูกๆ ทุกคนก็ล้วนแต่เป็นผู้มีบุญบารมีมากกันทั้งนั้น ให้ใช้วันเวลาที่ผ่านไปอย่างคุ้มค่า ยังแข็งแรงกันอยู่ต้องรีบชิงช่วงลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่นะลูก

          ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งควบคู่ไปกับภารกิจงานหยาบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งใจจะหยุดนิ่งได้ “ต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว” ถ้าเราปล่อยวางในเรื่องราวต่างๆ ภายนอก ทั้งเรื่องคน สัตว์ สิ่งของใจก็จะนิ่งและเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆ ให้ตั้งใจประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชชา รักษาใจให้ได้ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับภารกิจงานหยาบ และอย่ากังวลว่า “จะไม่เข้าถึงธรรมะภายใน” ให้รักษาใจให้ใส ๆ เบิกบานอย่างมีความสุข

           ถ้าจะนั่งธรรมะได้ดี ใจต้องมีความสบายและมีความสุข ทำภารกิจหยาบควบคู่ไปกับความสุขที่เกิดจากสมาธิ ต้องมีความสุขในทุกๆ ขั้นตอน เมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วใจจะละเอียดขึ้นไปเอง สมความปรารถนาตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้กันทุกคน

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014491148789724 Mins