ยอมรับการตักเตือน จะทำให้กาย วาจา ใจ บริสุทธิ์

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2565

650113-0B.jpg

ยอมรับการตักเตือน จะทำให้กาย วาจา ใจ บริสุทธิ์

           การจะแนะนำตักเตือนผู้อื่นไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องยากมากเพราะผู้ที่บอกขุมทรัพย์ให้มักจะถูกเขาขุ่นมัวขัดเคืองใจ ฉะนั้น..การจะแนะนำตักเตือนใครสักคนหนึ่ง ผู้เตือนต้องมีกำลังใจสูงจริงๆ และมีความปรารถนาดีอย่างเต็มเปี่ยม จึงกล้าที่จะแนะนำตักเตือนได้

           ในทางกลับกัน..ทุกครั้งเมื่อเราได้รับคำแนะนำตักเตือนแล้วสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือ กล่าวขอบคุณ ในความปรารถนาดีของเขา แล้วหันมาพิจารณาตัวเราว่า สิ่งที่เขาตักเตือนนั้นถูกต้องไหม ถ้าหากถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ แต่ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องเราก็ให้อภัยผู้ที่ตักเตือน เพราะว่าในบางครั้งการตักเตือนนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากความรู้ไม่รอบ..เห็นไม่ครบของผู้เตือน แต่ในคำแนะนำตักเตือนนั้นมีความปรารถนาดีเจืออยู่ ดังนั้นผู้ที่ได้รับการตักเตือนจึงควรให้อภัยผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ หากเราทำได้อย่างนี้เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเมื่อต่างคนต่างช่วยกันขัดเกลาอุปนิสัยซึ่งกันและกันแล้ว ผลที่ได้ก็คือ ความบริสุทธิ์กาย วาจา และใจ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013200839360555 Mins