แปะภาพติดไว้กลางกาย...ในทุกภารกิจ

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2565

13-7-65-1-b.png

แปะภาพติดไว้กลางกาย...ในทุกภารกิจ

                เวลารับบุญงานหยาบให้แปะภาพติดไว้กลางกาย ต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ เริ่มต้นฝึกแปะติดดวงหรือองค์พระธรรมกายติดไว้ที่กลางกายให้ชัด ใส สว่าง ชัดเหมือนลืมตาเห็นเลย ให้ใสเหมือนเพชรสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่ฉันไปก่อน เพราะมีภาพใช้เพื่อให้ใจวนเวียนอยู่ที่ศูนย์กลางกายฝึกให้งานหยาบไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม

                การแปะภาพติดไว้กลางกายจะทำให้ใจละเอียดขึ้น เพราะมีภาพในใจที่ชัดใส สว่าง อยู่กลางกาย เหมือนเอากาวไปแปะภาพติดไว้กลางกาย ให้ฝึกทำควบคู่ไปกับภารกิจงานหยาบ แต่เมื่อนั่งสมาธิให้เริ่มต้นในจุดที่เราทำได้อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ ในเส้นทางที่คุ้นเคยในกลาง สิ่งนี้ต้องฝึกให้คุ้นเคยทุกวัน หลวงพ่อคิดว่า ลูกทุกคนทำได้ ตอนนี้ให้ฝึกแบบนี้ไปก่อนตามที่พูดมาทั้งหมด ลูกทำได้ไม่ยากเลย

                 เวลารับบุญงานหยาบฝึกแปะติดภาพดวงหรือองค์พระให้เห็นได้ตลอด ให้คุ้นเคย ให้คล่อง ให้ชำนาญ แล้วผลที่ได้...องค์พระจะติดกลางกายเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้ฝึกซ้ำ ๆ พอใจละเอียดก็จะพรวดเข้าไปภายในเอง ลูกต้องทำให้ได้แบบนี้นะ

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009221355120341 Mins