หยุดใจได้ จะเห็นภาพภายใน

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2565

650109-0B.jpg

หยุดใจได้ จะเห็นภาพภายใน

          นิ่งกับสุขต้องอยู่คู่กัน ที่ไม่สุขก็เพราะเรายังไม่นิ่งหรือกำลังจะนิ่ง ดังพุทธพจน์ "นตฺ สนฺติปรํ สุขํ แปลว่า สุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มี” พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านก็สรุปว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ดังนั้น “นิ่งกับสุข” ต้องอยู่คู่กัน..มาพร้อมกัน

          หยุดใจได้จะเห็นภาพภายใน หลับตาแล้วไม่มีด หลับตาเห็นเท่ากับลืมตา จะมีสักกี่คนบนโลกที่ทำได้ หลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็น ชีวิตก็สมบูรณ์แบบ ถ้าใจหยุดนิ่งจะปฏิเสธการเห็นภายในไม่ได้เลยไม่อยากเห็นก็ไม่ได้ ภาพภายในจะมาให้เห็นเอง เพราะภาพภายในเหล่านี้มีอยู่แล้ว เห็นความสว่าง เห็นดวง เห็นองค์พระ และยิ่งนิ่ง ภาพภายในก็จะยิ่งขยายกว้างขวางออกไปเหมือนกับในห้องนี้ พอนิ่งก็จะเห็นห้องนี้ทั้งหมด ภาพภายในก็เหมือนกัน เริ่มต้นที่จุดเล็กๆ แผ่ขยายกว้างออกไป

          เพราะฉะนั้น..ต้องมีความสุข มีความบริสุทธิ์ มีความสว่าง มั่นใจ แจ่มแจ้งรู้แจ้งแทงตลอด ซึ่งผู้ที่มีความเพียรย่อมสมความปรารถนา ที่ไม่สมความปรารถนาเป็นไปไม่ได้เลย..ถ้าทำความเพียรอย่างถูกวิธี ให้ทำความเพียรต่อไปนะลูกนะ แล้วจะเข้าถึงความสุขภายในกันทุกคน

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013279867172241 Mins