มีสติที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2565

650121_0B.jpg

มีสติที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา

           หลวงพ่ออยากให้ใจลูกทุกคนวนเวียนอยู่กับการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่เรามาสร้างบารมีร่วมกัน ให้ทำภารกิจงานหยาบที่หมู่คณะได้มอบหมายควบคู่กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไปด้วย จะทำให้ได้บุญกันอย่างเต็มที่ และจะได้คุ้มกับการที่เราอุทิศตนมาสร้างบารมีร่วมกันในองค์กร

          ฝึกใจของเราให้มีสติเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา ให้ฝึกจนเป็นนิสัยเลย คิด พูด ทำ จะได้เป็นบุญเป็นกุศล ใจจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และละเอียดหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะถ้าจิตของเราเป็นกุศล จะทำให้เราคิด พูด ทำแต่สิ่งที่ดี มีสติในทุกคำพูด ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แต่ถ้าไม่มีสติ..คำพูดก็จะทำให้เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

          ลูกต้องหมั่นรักษาใจให้ใสตลอดเวลา ให้ใจเป็นบุญเป็นกุศล และมีความปลื้มปีติเกิดขึ้น เพราะจะทำให้เราเข้าไปสู่ภายในได้ เราต้องครอบครองความสุขความบริสุทธิ์ให้ได้ ซึ่งจะทำได้นั้นใจต้องไม่ติดอะไรเลยจริงๆ จนเกิดกระแสความสุขความเบิกบานแล้วรักษาอารมณ์แบบนี้ให้ได้ตลอด เดี๋ยวจะดีเอง

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023502985636393 Mins