พระธรรมกาย..ยืนยันความจริงในพระไตรปิฎก

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2565

650224_0B.jpg

พระธรรมกาย..ยืนยันความจริงในพระไตรปิฎก

           มีเรื่องราวหลายๆ เรื่องที่ได้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก แต่ก็ยังเป็นข้อสงสัยสำหรับผู้ที่มาเริ่มศึกษากันใหม่หรือผู้ใคร่ต่อการศึกษา เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ ว่ามีจริงหรือไม่ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า “มีจริง” แต่พอไปถามคณาจารย์ต่างๆ มักจะได้คำตอบที่ยังทำให้คลางแคลงสงสัย..ยังไม่มั่นใจในคำตอบนั้น เช่น ถามเรื่องนรกสวรรค์มีจริงไหม ก็มักจะได้ยินคำตอบว่า “น่าจะมีจริงนะ เขาว่ามีจริง เพราะพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ บ้างก็ว่ามันอาจจะไม่มี หรือสวรรค์อยู่ในอก..นรกอยู่ในใจ หรือเอาสวรรค์มาล่อ..เอานรกมาขู่ หรือเขากุเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คนไม่กล้าทำบาปให้ทำแต่ความดี บ้างก็ว่าเป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องล้าสมัย” เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ ทำให้ความมั่นใจในการศึกษาและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีจึงค่อยๆ ล่มสลายไปเรื่อยๆ และไม่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เราละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใสด้วยความสมัครใจเลย

           เมื่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร เมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงพระธรรมกายภายใน และตรวจตราดูจึงทราบว่า “พระธรรมกายที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่จริง” และเมื่อค้นเข้าไปด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย จึงได้รู้อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเรื่องนรกสวรรค์ เป็นต้น

           สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน ซึ่งท่านได้ยืนยันในคำเทศน์สอนของท่านอยู่ตลอดเวลาว่า “เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วสามารถไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกไปจับมือถือแขนสัตว์นรกได้ ไปสวรรค์ไปจับมือถือแขนเทวดาก็ได้ พูดจาโต้ตอบกันได้ บรรพบุรุษ บุพการี ญาติสนิทมิตรสหายของใครละโลกไปแล้วไปตกนรก ถ้าลูกหลานเข้าถึงพระธรรมกายก็สามารถช่วยให้ไปเกิดบนสวรรค์..เอาบุญไปให้ได้” ท่านยืนยันอย่างนี้ในคำเทศน์สอนของท่านจนกระทั่งหมดอายุขัย ดูเหมือนไม่มีใครกล้ายืนยันอย่างนี้

          การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ จึงทำให้เราเกิดความมั่นใจในการที่เราเป็นชาวพุทธ เชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เราแจ่มแจ้งในหลายๆ เรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพราะฉะนั้น..นรกสวรรค์จึงเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถพิสูจน์ได้

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016300467650096 Mins