รู้จักให้อภัย..ใจจะบริสุทธิ์

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2565

650228_0B.jpg

รู้จักให้อภัย..ใจจะบริสุทธิ์

            ลูกต้องรู้จักให้อภัยตนเองและให้อภัยผู้อื่น ใจจะได้เป็นสุข จิตจะเกิดความเมตตา และใจเราก็จะบริสุทธิ์ เมื่อใจเราบริสุทธิ์ใจจะเกลี้ยงๆ เป็นสมาธิได้อย่างง่ายๆ แต่ถ้าไม่รู้จักการให้อภัย จิตจะไม่มีความสุขเลย คิดแต่จะมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ซึ่งอย่างนี้จะขาดทุน เพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็ต้องทำกันให้เต็มที่ เราไม่ควรให้ใจของเราไปติดกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร เพราะเมื่อไปติดสิ่งเหล่านี้แล้ว ผลการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้า หรือถ้าหากเคยนั่งได้ดีอยู่แล้วก็จะเสื่อมถอยลงไป

          เพราะฉะนั้น..ให้ตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดี ทำจิตของเราให้มีแต่สิ่งที่ทำให้ใจมีความสุข ความบริสุทธิ์ ให้หมั่นนึกถึงความปลื้มในทุกๆ กิจกรรมงานบุญ ปลื้มตั้งแต่ก่อนลงมือทำ ขณะทำ และหลังจากทำไปแล้ว ต้องปลื้มในทุก ๆ ขณะจิต ถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน หรือปลื้มไม่ครบทั้ง ๓ วาระก็ขาดทุน ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012481808662415 Mins