ทักษิณา ทักขิณา

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2547

 

        ทักษิณา แปลว่า เหตุเป็นเครื่องเจริญด้วยโภคสมบัติเป็นต้น คือ ทำให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองใช้ว่า ทักขิณา ก็มี

 

         ทักษิณา เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก เช่นหมายถึงทาน ของขวัญ รางวัล ค่าธรรมเนียมครู สิ่งที่ให้เพื่อชดใช้หรือล้างบาป สิ่งที่ให้เพื่อให้เกิดผลเป็นความเจริญรุ่งเรือง เป็นความสุข

 

        ทักษิณา ในคำวัดหมายถึงทานหรือของทำบุญที่ถวายเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือสัตว์ที่ได้รับทุกข์ทรมานเป็นเปรต เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทรมานหรือภาวะที่คับแค้นในทุคติ แล้วมีความสุขมีความเจริญขึ้น เรียกเต็มว่า ทักษิณาทาน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0070224165916443 Mins