กฐินต้น

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2547

  

 

 

กฐินต้น คือกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายที่วัดราษฏร์อย่างไม่เป็นทางราชการ

 

          กฐินต้น ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นการเนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะเดียวกับคำว่า ประพาสตัน ช้างต้น ม้าต้น

 

         กฐินต้น เป็นกฐินที่ไม่กำหนดวัดแน่นอน แล้วแต่จะทางพระกรุณาโปรดวัดใด ถือเป็นการพระราชกุศลส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นวัดตามหัวเมืองที่ทรงพระราชศรัทธาและมิใช่เป็นวัดหลวง เพราะกฐินวัดหลวง ถือว่าเป็นกฐินของหลวงหรือของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงอยู่แล้ว

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040635506312052 Mins