สวดพระอภิธรรมพระเจ้าพี่นาง

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2551


       วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยมี พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชน ร่วม 3,500 รูป/คน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. โดยวันพฤหัสบดีที่ 3 พิธีเริ่มขึ้นเมื่อ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และในวันศุกร์ที่ 4 พระครูสิริพัฒนาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดบางขัน) เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

พิธีเริ่มโดย พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จุดเทียนธูปบูชาพระธรรม สาธุชนอาราธนาศีล พิธีกรกล่าวอาราธนาธรรม จากนั้นคณะสงฆ์ จำนวน 100 รูป สวดพระอภิธรรม หลังจากนั้น พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนร่วม 3,500 รูป/คน ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์และตั้งจุดลงนามเพื่อให้สาธุชนได้ถวายสักการะและถวายความอาลัย ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารพระเป็นสังฆทานต่างก็ทยอยกันมาลงนามไว้อาลัย เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และยังคงเปิดให้สาธุชนมาร่วมลงนามไว้อาลัยต่อ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

 Total Execution Time: 0.004412301381429 Mins