สาธุธรรม น้ำใจ ใสพิสุทธิ์ สาธุบุญ ผ่องผุด วิมุตติศานต์
...อ่านต่อ
มีเพื่อให้ จงมีเถิด..ประเสริฐนัก ศรัทธารัก สร้างบุญ บารมีไสว
...อ่านต่อ
ความงามจำต้องมี และความดีจำต้องสร้าง
...อ่านต่อ
เป็นชาววัด ชาวธรรม พร่ำคุยจุ้น ชวนทำบุญ แต่ไม่ทำน่าขำไหม
...อ่านต่อ
“อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง” ทางสุขสันต์ ใช้ชีวัน อย่างคุ้มค่า น่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
จะเบื้องหลัง เบื้องหน้า ถ้าทำดี คุณย่อมมี คุณค่า น่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
วันพระประเสริฐค่า วันโสภาสว่างไสว
...อ่านต่อ
อย่า..ประมาท ในชีวิต นะมิตรเพื่อน ประมาท..เหมือน ตายพราก จากแก่นสาร
...อ่านต่อ
หากทำผิด ยินยอม พร้อมรับผิด สำนึกจิต รักษ์ศีลธรรม นำศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ
ทรัพย์ที่เรามี คืออุปกรณ์สร้างบารมีในชาตินี้ ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ จะเอาไปได้ต้องเปลี่ยนทรัพย์เป็นเครดิตการ์ดภายในฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เวลามีค่าลํ้า บรรยาย เกินกว่าทรัพย์มากมาย โกฏิล้าน
...อ่านต่อ
ในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่าง ที่ คุณหมอยืนยันว่า ต้องทำแท้งเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้ หากเป็นกรณีนี้ต้องตัดสินอย่างไร
...อ่านต่อ
นิมิต เหมือนพิมพ์เขียว จะลร้างบานต้องมิแบบแปลน พิมพ์เขียว ใครว่าพิมพ์เขียวไม่ใช่บ้าน ก็ช่างเขา
...อ่านต่อ
คุณพ่อถึงแม้จะเป็นหนุ่มบ้านนอก แต่ก็เป็นเศรษฐี เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านมาก ท่านเป็นคนมีธรรมะ เคยบวชเรียนถึงเปรียญธรรม ๖ ประโยค และท่านเรียนวิชาหมอยามาด้วย
...อ่านต่อ
ในโลกยุคปัจจุบันคุณเคยด่วนตัดสินใครว่าเป็น “พุทธแท้” หรือ “พุทธเทียม”
...อ่านต่อ
การศึกษาเรื่องราวของ "วัดอัมพาฏกวัน" นี้เอง ทำ ไห้ได้เห็นภาพการเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนาจากจุดหนึ่งขยายตัวไปล่อีกหลายๆ จุดได้อย่างชัดเจน นั่นคือ การเรื่มต้นจากศรัทธาของ "จิตตคฤหบดี"
...อ่านต่อ
พระราชาได้ให้ตีกลองป่าวร้องว่า พรุ่งนี้ อาจารย์กับลูกศิษย์ทั้งสองจะแสดงศิลปะ ผู้ประสงค์จะดู จงพากันมาดูที่สนามหลวง.
...อ่านต่อ
ายไม่เคยเบื่อ หรือ เกียจคร้านในการปฏิบัติธรรม ในการสร้างบุญเลย
...อ่านต่อ
  ยมบาลฟังแล้วนิ่งอึ้ง พลางให้เสมียนดูในด้านการกุศลต่อไปว่า หญิงนั้นทำบุญไว้บ้างหรือเปล่า เสมียนบอกว่า “เคยช่วยงานก่อสร้างโรงเรียน
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงพระอภิธรรม โปรดพุทธมารดา
...อ่านต่อ
เป็นพระไม่มีอะไรง่าย ฉันอาหาร 2 มื้อ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทำกิจวัตร กิจกรรม แต่ก็สบายใจ เป็นความสุขที่ไม่ได้อิงวัตถุ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร