ทีม

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2554

 

            .....เราก็ต้องทำกันเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ
มันไปไม่ได้ จะเอาความเห็นตัวเองอยางเดียวเป็นหลักไม่ได้
จะทำงานเฉพาะจุดที่รับผิดชอบอย่างเดียว ก็ไม่ได้

 

           จะต้องดูว่า สิ่งที่เราทำอยู่นั้น มันเป็นผลดีต่อส่วนรวมหรือไม่
หรือทิศทางของส่วนรวมเขาไปในทิศไหน เราก็ต้องพุ่งไปในทิศทางนั้น
ให้มันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่กระจัดกระจายกันไปทำ มันจะไม่มีพลัง

 

           นี่เป็นหลักที่เราจะต้องยึดเอาไว้ เพราะฉะนั้น “ศิลปินเดี่ยว”
ไม่ควรจะมีในองค์กรนี้ เรามีความสามารถขนาดนี้ เราก็ทุ่มลงไปในงานนั้น
แต่อย่างลืมดูภาพรวมขององค์กรด้วย ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว
จะได้ชื่อว่า ทำกันเป็นทีม เดี๋ยวความสำเร็จของเราก็จะเกิดขึ้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร