ให้มีความอยากนั่ง และนั่งสบายเป็นทุนก่อน วิธีที่ดีที่สุด คือ การดูเฉยๆ แล้วจะเย็นมีความสุขในการนั่ง
...อ่านต่อ
เวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้ มีเพียงน้อยนิด จงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เพื่อการสร้างบารมีเท่านั้น
...อ่านต่อ
พระอริยบุคคล ผู้พ้นอันวิเศษนั้นนะ อยู่ภายในตัวของเรานี่เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน
...อ่านต่อ
ให้ลูกๆ ทุกคน อย่าได้ท้อถอย อย่าวิตกกังวล บุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเรา
...อ่านต่อ
นั่นก็หมายความว่า เราต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน
...อ่านต่อ
ถ้ามาสร้างบารมีกับหลวงพ่อแล้ว เกิดไม่ได้ธรรมกาย จะสูญเปล่าหรือไม่
...อ่านต่อ
สิ่งที่มักจะพูดกันติดปากว่า “ฉันนะชอบเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
...อ่านต่อ
ารทำบ่อยๆ จะทำให้เราชำนาญ จะเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด สำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลก
...อ่านต่อ
.....เราก็ต้องทำกันเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ มันไปไม่ได้ จะเอาความเห็นตัวเองอยางเดียวเป็นหลักไม่ได้
...อ่านต่อ
จงตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ เพราะความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาตนเอง ไม่มีขอบเขตจำกัด
...อ่านต่อ
อารมณ์ดี และอารมณ์สบาย เป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญ
...อ่านต่อ
ความบริสุทธิ์.. แม้เราอยากจะได้มา แต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ไมได้
...อ่านต่อ
ถ้าเราฝึกให้มีสติทุกวัน ในทุกกิจกรรมที่เราทำ เวลานั่งธรรมะ จิตมันรวมง่ายจังเลย
...อ่านต่อ
ลูกชาย..ลูกหญิง ผู้เป็นชีวิตจิตใจของหลวงพ่อทุกคน
...อ่านต่อ
ทุกคนมีปัญหาชีวิต แต่เราจะเอาชนะด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
จะพูดจะจาอะไร ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
...อ่านต่อ
ถ้านึก อย่ารอ ถ้ารอ อย่ากลัว ถ้ากลัว ให้ลงมือทำทันที
...อ่านต่อ
อย่าขุ่นมัวกับมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นเพียงหุ่นเชิด ถ้าเรามีความเป็นเพื่อน
...อ่านต่อ
เกิดมามุ่งสู่เป้า ใจดำ ดึกดื่นค่อนคืนทำ นิ่งไว้ ไม่กลัวเหนื่อยตรากตรำ กรำศึก
...อ่านต่อ
ใจละเอียด.... จึงจะหลุดพ้นกิเลสอาสวะ ใจละเอียด.... ต้องประกอบด้วยสติปัญญา
...อ่านต่อ
พวกเราเป็นผู้มีบุญมากจริงๆ กำลังบุญของทุกองค์เต็มเปี่ยมล้นปรี่ ที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล