ความพ่ายแพ้ของมนุษย์

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

ความพ่ายแพ้ของมนุษย์

 

ความพ่ายแพ้ของมนุษย์
ไม่ใช่อยู่ที่ความล้มเหลว
แต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่

Losers are losers not 
because they lost, but 
because of not starting.

 

 

คำคมจาก ... คมธรรม