ความสุขจากสมาธิ

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2558


ความสุขจากสมาธิ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๕๘

        ความสุขจากสมาธิ : ไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้าง  สุขเล็กน้อย สุขพอประมาณ (แยกไม่ออกครับ) สุขเล็กน้อย ก็สุขแบบแว้บหนึ่ง พอประมาณก็ยาวหน่อย มีเพลินแบบเฉย ๆ กับเพลินแบบสุข เพลินแบบปนสุขนิด ๆ มีกระแสแห่งความสุข ไม่งั้นไม่เพลิน แต่ถ้าสุข มันสุขจริง ๆ เลย เป็นสุขจากสมาธิ เราได้รับความสุข รู้จักวิธีวางใจ เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะมีน้อยคนที่มาถึงตรงนี้ จากนี้ก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไป 

         เพื่อตัวเรา : ทำได้ต่อเนื่องนะ ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะลูกนะ เพราะมันเกี่ยวกับตัวของเรา มันเพื่อตัวเรา เพื่องานของเรา เป็นที่พึ่งให้กับตัวของเรา และจะได้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น

       หายสงสัยด้วยตัวเอง : คิดไปเองไม่มี คิดให้ตายก็ไม่เห็น การที่เรายังมีความสงสัยอยู่ แสดงว่ายังเข้าไปไม่ถึง แต่ว่าเฉียด ๆ เข้าไปแล้ว ทีนี้เมื่อเฉียด ๆ เข้าไปแล้ว เราควรดูเฉย ๆ กับสิ่งที่เราเห็นอยู่ เมื่อดูเฉย ๆ ไม่ลังเลสงสัย จิตก็บริสุทธิ์ เมื่อบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่ง แล้วจะหายสงสัยด้วยตัวเองในที่สุด

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018505334854126 Mins