ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาศรัทธาใน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก ร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ รับฟังพระธรรมเทศนา สร้างมหาทานบารมี ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
เครื่องบริโภคจำเป็นต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงยารักษาโรค ที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ยังคงถูกลำเลียงส่งไปช่วยเหลือพุทธบุตรและพี่น้องประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
การศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตทุก ๆ คน และต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อต่อเนื่องถึงการปฏิบัติได้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งได้จากการรับรู้ในเบื้องต้นมาเป็นอย่างดีก่อนเป็นประการสำคัญ ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทางหนึ่ง และเป็นตัวช่วยสำคัญทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากมีสื่อดี ๆ นำมาใช้
...อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 เป็นวาระครบ 124 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และนับเป็นเวลากว่า 91 ปี ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสูญหายไปเมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการสละชีวิตปฏิบัติธรรมถึง ๒ คราว จนเข้าถึงพระธรรมกาย และได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญ แล้วมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย จนตลอดชีวิตของท่าน
...อ่านต่อ
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๒๔ ปี ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ศิษยานุศิษย์พร้อมเพรียงกันจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศและที่มาจากต่างประเทศ เพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์บุคคลสำคัญ ทว่าหากปราศจากท่านแล้ว ในพระพุทธศาสนา สำหรับการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางปริยัติเพื่อศึกษาตามคำสอน จากพระไตรปิฏกที่บันทึกไว้ก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันได้บ้าง
...อ่านต่อ
พระคุณอันไม่มีประมาณ หล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล
...อ่านต่อ
จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบาตรพระ 1,009 รูป ถวายสังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 40 และมอบกองทุนช่วยครูใต้ จากสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบัน ที่ยังไม่สงบลงก็ตาม ทว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนภาคใต้ รวมถึงคนต่างพื้นที่ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานบุญพิธีตักบาตรพระ 1,009 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
อานุภาพแห่งบุญ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร))
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ถนนสุริยเดชบำรุง หน้าประตูเมืองสาเกตุ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาน เจ้าคณะภาค10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย มอบความช่วยเหลือคณะสงฆ์ และผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
...อ่านต่อ
บูชาบุคคลที่ควรบูชา หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ “พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่กล่าวถึงท่านว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาเผยแพร่ด้วยวิธีการง่าย ๆ
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,000 พันรูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 จัดขึ้นที่บริเวณถนนราเมศวร์ สี่แยกโรงภาพยนต์โคลีเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) “หยุด” เป็นตัวสำเร็จ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบของช่วยเหลือ คณะสงฆ์ และชาวบ้าน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
“วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”
...อ่านต่อ
ประชาชนที่เมืองทองธานี เมืองของคนดีศรี จ. นนทบุรี พร้อมผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียง จัดตักบาตรพระ 2,551 รูป ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) พระสงฆ์ผู้มีศีล มีธรรมอันบริสุทธิ์ เป็นทักขิไณยบุคคล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาและมีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ นับเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยม ดังมีประจักษ์พยานจากคำบอกเล่า ของบุคคลในยุคของหลวงปู่หลายๆ ท่านมาแล้ว และยังมีในส่วนอื่นๆ
...อ่านต่อ
กตัญญู หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างศูนย์รวมใจวิชชาธรรมกาย หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ...(ตอนแรก)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร