ดอกบัวหนามณะก้าน คนฉิน สระก็มีมลทิน ไป่พร้อง
...อ่านต่อ
โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงา ปองติฉินนินทา ห่อนเว้น
...อ่านต่อ
ธรรมดายาโรคร้อน รสขม กินก็บำบัดลง และไข้
...อ่านต่อ
พ่อตายคือฉัตรกั้ง หายหัก แม่ดับดุจรถจักร จากด้วย
...อ่านต่อ
หญิงทาสทางทาสใช้ โดยควร อย่าและเล็มลามลวน วากเว้
...อ่านต่อ
ทาสาอย่าคิดไว้ วางใจ ปกปิดกลภายใน อย่าหง้าย
...อ่านต่อ
ความลับอย่าให้ทาส จับที ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้
...อ่านต่อ
พ่อชั่วคนรู้ย่อม สาธารณ์ แม่ชั่วปากสามานย์ กล่าวกล้า
...อ่านต่อ
ช้างสารหกศอกไซ้ เสียงา งูเห่ากลายเป็นปลา อย่าต้อง
...อ่านต่อ
ดูข้าดูเมื่อใช้ การหนัก ดูมิตรพงศารัก เมื่อไร้
...อ่านต่อ
แมลงวันท่วยเด็กน้อย นารี พลูกัดชลกุณที ลูกไม้
...อ่านต่อ
ดังฤาแม่น้ำและ หนทาง ศาลสระโรงบึงบาง บ่อห้วย
...อ่านต่อ
ปางก่อนเคยร่วมน้ำ ใจจิต เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด ปลดให้
...อ่านต่อ
หญิงชั่วชู้ร้ายรัก ฤาคลาด เห็นบุรุษนักปราชญ์ เกลียดใกล้
...อ่านต่อ
หญิงประทุษฐ์ทำเล่ห์ซ้อน เหนือชาย คิดคดมุ่งมั่นหมาย ค่ำเช้า
...อ่านต่อ
เมียมากจุ่งระมัดหมั้น ตัวตน มันย่อมหามนต์ดล คิดร้าย
...อ่านต่อ
รักกันอยู่ขอบฟ้า เขาเขียว เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง
...อ่านต่อ
ข้าท้าวเอาจิตท้าว แม่นหมาย บ่าวท่านเอาใจนาย แม่นหมั้น
...อ่านต่อ
นายรักไพร่ไพร่พร้อม รักนาย มีศึกสู้จนตาย ต่อแย้ง
...อ่านต่อ
วัดข้างเบื้องบาทรู้ จักสาร วัดอุทกชักระมุทมาลย์ แม่นรู้
...อ่านต่อ
เทพาพันเทพเรื้อง ฤทธิรงค์ บ่เท่าพระอินทร์องค์ หนึ่งได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล