อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ สิ่งมหัศจรรย์ในวันเวียนเทียน

สิ่งมหัศจรรย์ในวันเวียนเทียน
 

สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ* ท่านยังมีชีวิตอยู่ เมื่อถึงวันเวียนเทียน อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่านจะทำพิธีอาราธนาพระนิพพานให้มาปรากฏในพิธีเวียนเทียน ฉะนั้นในวันเวียนเทียนจึงมีสาธุชนมาร่วมในพิธีเวียนเทียนกันคับคั่ง เพื่อจะได้เห็นอานุภาพของวิชชาธรรมกายที่หลวงพ่อได้อาราธนาพระนิพพานให้ปรากฏแก่สายตาของผู้ที่มาเวียนเทียน ก่อนจะถึงพิธีเวียนเทียนหลวงพ่อท่านจะอธิบายถึงความสำคัญของวันเวียนเทียนวันนั้นเสียก่อนแล้วสอนว่า ในขณะที่กำลังทำพิธีเวียนเทียนให้ทุกคนทำจิตใจเป็นสมาธิไปด้วย คือทำใจให้หยุดนิ่งให้เวียนเทียนด้วยอาการสำรวมระวัง ไม่พูดคุย ไม่แสดงอาการคึกคะนองอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สำรวมกาย วาจา ใจให้สงบหลังจากนั้นท่านจะนำไหว้พระสวดมนต์


การสำรวมใจหรือการทำใจให้หยุดให้นิ่งของหลวงพ่อหมายถึง การเอาใจไปหยุดนิ่งที่ฐานที่ ๗ ศูนย์กลางอากาศธาตุ สำหรับท่านที่เห็นดวงอุคคหนิมิตเป็นดวงกลมใสแล้ว ก็ให้เอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงนั้น ท่านที่เห็นกายมนุษย์ละเอียดก็ให้เอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่ ๗ ของกายมนุษย์ละเอียด ท่านที่เห็นกายทิพย์ กายพรหม กายอรูปพรหมทั้งหยาบและละเอียดก็ให้เอาใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศธาตุของกายนั้น ๆ ขณะที่กำลังเวียนเทียนทักษิณาวรรต ๓ รอบ ให้ภาวนาว่า สัมมาอะระหังเรื่อยไป เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วให้มองขึ้นสู่ท้องฟ้า เท่าที่เคยปรากฏมาแล้ว บางท่านจะเห็นพระพุทธรูปลอยอยู่ในอากาศเป็นองค์ใสบ้าง ไม่ใสบ้าง เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์บ้าง ปางสมาธิบ้าง ปางประทานพรบ้าง บางคนก็เห็นครึ่งองค์ บางคนเห็น เต็มองค์ บางคนเห็นเป็นกายเนื้อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า*พระเดชพระคุณหลวงพ่อ หมายถึง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

จากหนังสือ "ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อและวัดปากน้ำ" หน้า ๔๔ - ๔๕
โดยคุณตรีธา เนียมขำ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล