อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ข้อควรคิดของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

ข้อควรคิดของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
 

๑.ถ้าอิทธิปาฏิหาริย์ เป็นสิ่งที่มีไม่ได้แล้ว ไฉนในหลักธรรมจึงได้แยกปาฏิหาริย์ออกเป็นสาม คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทศนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์


๒.การที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระโมคคัลลานะ กับพระอุบลวรรณาเถรี เป็นเอตทัคคะในทางฤทธิ์ และทรงตั้งพระจุลปันถก เป็นเอตทัคคะในทางนิรมิตมโนมยกาย (แปลว่า คนๆ เดียวนิรมิตเป็นร้อยเป็นพันคนได้) นั้นหมายความว่ากระไร


๓.เมื่ออิทธิปาฏิหาริย์เป็นของไม่มีจริงแล้ว เรื่องยมกปาฏิหาริย์ ทั้งเรื่องมิกลายเป็นเท็จไปหมดหรือ
จากหนังสือ "พุทธานุภาพ" หน้า ๔๒ โดยพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ


ประวัติของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
จบประถมศึกษาจากโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานีเป็นเปรียญ ๕ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ กฏหมายไทย สอบได้ภาค ๑ แล้วต้องออกไปรับราชการที่กรุงปารีสก่อนสอบภาค ๒ กฎหมายฝรั่งเศส เข้าศึกษารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์ที่กรุงปารีส พร้อมกับการศึกษากฎหมาย ต้องย้ายไปกรุงลอนดอนก่อนการสอบขั้นสุดท้าย

 

 

 การศึกษา                       ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                        วิชาการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                        ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                        วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                        ปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งหน้าที่               ดำรงตำแหน่งทางด้านการทูต และด้านการบริหารในกระทรวงต่างๆ เป็นจำนวนมาก

 ผลงาน                            เป็นนักเขียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม เช่น กุศโลบาย มันสมอง กำลังความคิด ฯลฯ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล