วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๓ "

 

 

           เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งหมู่คณะจัดถวาย จตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๓

           นำโดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งพระภิกษุ คณะกัลยาณมิตร งานได้จัดขึ้น ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม และวัดทองดีประชาราม สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้ง พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ในเขตพื้นที่แห่งนี้ มาเป็นเนื้อนาบุญ และได้มีคณะฝ่ายฆราวาสมากมาย อธิเช่น ผู้พิพากษาพิศิษฐ์ นิ่งน้อย หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ดร.ประกอบ จิรกิติ ตัวแทนอุบาสก อุบาสิกาทั่วโลก คุณสวินดา วิมุตตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และตัวแทนบริษัทเวิล์ด คลาส ไลฟ์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด พร้อมคณะ และคุณเตือนใจ บุรพรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย การจัดงานคณะสงฆ์ และชาวพุทธมีความซาบซึ้ง ในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ ท่านมีความประสงค์ ที่จะถวายกำลังใจ และปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ผู้รักษา พระพุทธศาสนา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบลง ยากที่ใครจะกล้าคิดทำ

            ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพุทธบริษัท ๔ ทุกท่านที่ได้ทำบุญโครงการวัดละ ๑ บาท ในทุกๆ เดือน ปัจจัยนี้มีผลต่อการดำรงอยู่ด้วยกำลังใจ ที่หยัดสู้ของคณะสงฆ์ ๓ จังหวัดภาคใต้ เป็นอย่างยิ่ง บุญนี้จึงมีอานิสงส์ มากเพราะผู้ให้และ ผู้รับมีความประสงค์ ในเวลาที่ตรงกัน ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า " บุคคลใดให้ทานตามกาล เมื่อผลของทานส่งผล ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีโภคทรัพย์ สมบัติมาก ต้องการสิ่งใดย่อม ได้สิ่งที่พึงปรารถนา ตามกาลเวลาที่ประสงค์"

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล