วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เหล่าพุทธบุตร นั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นจำนวน หลายพันรูป เพื่อฉันภัตตาหาร ก็ทำให้นึกถึง ยอดนักสร้างบารมี......อ่านต่อ
มาร่วมแสดงมุทิตา สักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ด้วยการทำบุญถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด......อ่านต่อ
พระอรหันตเถระ รูปหนึ่งชื่อพากุละ ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง ๑๖๐ ปี คือท่านเป็นฆราวาสอยู่ ๘๐ ปี......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ ท่านมีความประสงค์ ที่จะถวายกำลังใจ และปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ผู้รักษา พระพุทธศาสนา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน......อ่านต่อ
เวลาที่เหลืออยู่อีกปีเศษ ๆ นี้ ให้ช่วยกันทำให้สำเร็จ วันเวลามันผ่านไป เวลาข้างหน้าเรา เหลือน้อยนิดเดียว. .....อ่านต่อ
เราไม่เคยเห็นพุทธบุตร มาชุมนุมกันหลายแสน แต่เราเคยได้ยินในสมัยพุทธกาล หรือพระสัมมาพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิด ขึ้นมานานแล้ว . .....อ่านต่อ
" คนในโลกนี้ทั้งโลก ล้วนมีพระธรรมกาย อยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะไม่มีธรรมกาย......อ่านต่อ
คนพาล คือคนที่ชอบคิดชั่ว ชอบพูดชั่ว ชอบทำชั่วเป็นปกติ เป็นอาจิณ ไม่ใช่นานๆ ถึงจะเผลอไปทำสักครั้งหนึ่ง ......อ่านต่อ
สำหรับผู้ที่มีเพื่อน หรือญาติพี่น้อง สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำเอาไว้ก็คือ เมื่อถึงคราวจำเป็นเราต้องเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเขาได้......อ่านต่อ
สถานที่อันเหมาะสมสำหรับ การประพฤติปฏิบัติธรรม ของผู้ที่มีความสนใจ ที่จะมาศึกษาการฝึกสมาธิ......อ่านต่อ
เพราะว่าเป็นพระนักพัฒนา เวลาทำอะไรท่านตั้งใจ ทำจริงตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณา ต่อศาสนิกชน......อ่านต่อ
.. ความมั่นใจ.. เป็นสิ่งที่ใครคง ไม่กล้าปฏิเสธว่า คือบันไดสำคัญที่ทำ ให้ผู้คนจำนวนมาก ก้าวไปสู่ความสำเร็จ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล