วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สร้างพุทธสถานเพื่อรองรับล้านพุทธบุตร

 

             เสาแก้วพันปีที่จะรองรับ มหารัตนวิหารคดตอนนี้ ยังไม่ถึงเป้าหมาย แต่เราจำเป็นจะต้องใช้วิหารคดในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็แปลว่า นับจากนี้ไปอีกปีเศษ ๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นรีบไปรวยกันนะ แล้วรีบไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนผู้มีบุญมาร่วมบุญ เพื่อว่าจะได้มีมหารัตนวิหารคด เป็นที่รองรับพุทธบุตร เป็นเรือนหลายแสน หลาย ๆ ครั้งก็เป็นเรือนล้าน

             เราไม่เคยเห็นพุทธบุตร มาชุมนุมกันหลายแสน แต่เราเคยได้ยินในสมัยพุทธกาล หรือพระสัมมาพุทธเจ้า พระองค์โน้นพระองค์นี้ มีพระสาวกจำนวนเรือนล้าน เกือบล้าน หลายล้าน เรานึกภาพไม่ออก แล้วบางที สงสัยว่า มันมีจริง ๆ หรือ แล้วจะอยู่กันอย่างไร เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น เรามาทำตรงนี้ให้เกิดขึ้น จะได้กำจัดความสงสัย ของตัวเราและชาวโลกด้วยว่า มันเป็นความจริง

             พุทธบุตรทั่วโลกมีเป็นเรือนล้าน ที่กระจัดกระจายตามนิกายต่าง ๆ ถึงเวลาต้องมารวมกัน แต่ว่าไม่มีสถานที่รวม และจำเป็นต้อง รวมกันด้วย เพื่อจะได้ศึกษา คำสอนดั้งเดิม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้มาปฏิบัติไป ในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ นิกายไหนก็ทำ ตามนิกายนั้น อย่างนี้จะทำให้ ชาวโลกสับสน ชาวพุทธเองก็สับสน แม้แต่พุทธบุตร ก็ยังสับสน ตรงนี้เป็นอันตราย สำหรับ พระพุทธศาสนา จะหายสับสนก็ต้องมาศึกษา ร่วมกัน มาประชุมปรึกษาหารือกัน แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน

             เราก็จะได้เห็นภาพที่งดงาม เกิดขึ้นกับพุทธบริษัท ๔ ที่กระจัดกระจาย กันไปทั่วโลกได้มารวมกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิด ขึ้นมานานแล้ว หลังจากพุทธปรินิพพาน มากันยาวนาน กว่าสองพันปี ภาพเหล่านี้ ไม่เคยปรากฏ เราได้มาเกิดในยุคนี้แล้วนะลูกนะ เราจะต้อง ทำในสิ่ง ที่ขาดหายไป ของพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดขึ้น

             เพราะฉะนั้น การสร้างมหารัตนวิหารคด จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนา ย้อนยุคพุทธกาล มาบังเกิดขึ้นในยุคของเรา เราจะต้องทำในสิ่งที่ขาดหายไปให้หวนกลับคืนมา คำสอนดั้งเดิม ที่กระจัดกระจาย กันไปทำให้ข้อวัตรปฏิบัติแตกต่างกัน แล้วความแตกต่าง คือความแตกแยก ของพุทธบริษัท ซึ่งเป็นอันตรายต่อ พระพุทธศาสนา ต่อชาวโลกและต่อเทวดา ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไร จะให้ถูกต้อง เพราะว่าบางนิกาย ก็ได้ไปส่วนหนึ่ง อีกนิกายก็เอา มาอีกส่วนหนึ่ง คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ ไม่ได้ต่อกัน เราจะต้องรวมตรงนี้ และสถาปนาให้เกิดขึ้น

             และอีกบุญที่ต้องทำไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ บุญที่ดินที่จะเป็นลาน จอดรถเพิ่อรองรับพุทธบริษัท ๔ ที่จะมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ การทำบุญที่ดิน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นที่ดินรองรับ สภาธรรมกายสากล ก็ดี มหาวิหารหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย มหาธรรมกายเจดีย์ เพราะถาวรวัตถุไม่สามารถตั้ง อยู่บนอากาศได้ เราไม่ได้เป็นอากาสเทวา แต่ว่าเราเป็นมนุษยเทโว เพราะฉะนั้นที่ดิน จึงเป็นที่รองรับของทุกสิ่ง เมื่อเราถวายแผ่นดินนี้ เพื่องานพระศาสนา เราก็จะมีแผ่นดิน กันไปทุกภพทุกชาติ

             คำว่า “ มีแผ่นดิน ” คือแผ่นดินที่เป็นชื่อของเรา แผ่นดินเต็มโลกแต่ว่าเราไปเอามาไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ชื่อของเรา เห็นที่ว่าง ๆ ไม่มีเจ้าของ เราลองไปปลูกบ้านสิ เดี๋ยวก็มีเจ้าของมาไล่ ทำบุญที่ดินเราก็จะเป็นราชาราชินีที่ดิน แล้วมันจะโยงไปถึงเทวโลก มันจะมีขอบเขตของวิมาน วิมานจะใหญ่จะเล็กส่วนหนึ่ง มาจากบุญถวาย ทิ่ดินนี่แหละ เพราะฉะนั้น ใครที่ถวายที่ดิน หรือทำบุญที่ดิน ลานจอดรถ ให้ดีใจไว้เถอะว่า เป็นของเราแล้ว เราจะได้เป็นราชาราชินีที่ดินกันทุก ๆ คน แล้วบุญนี้ก็จะติดตัวเราไปภพเบื้องหน้านะจ๊ะ

             ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ ยังแข็งแรง ก็อย่าให้ความแข็งแรง หรือความมีชีวิตอยู่ ของเราผ่านไปเฉย ๆ มาช่วยกันทำให้บังเกิดขึ้น เราจะได้มี ความปลื้มปิติใจทุกครั้งที่เราระลึกถึง เราจะจากโลกนี้ไป อย่างผู้มีชัยชนะ มีความปิติเบิกบาน และก็ภาคภูมิใจว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของ การสร้างบารมี เกิดมาในโลกนี้ได้ทำ ในสิ่งที่สำคัญบังเกิดขึ้น แล้วก็จะจากโลกนี้ไป ด้วยความเบิกบาน แล้วก็ไปพักกันที่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตพระบรมโพธิสัตว์ เปลี่ยนสถานที่ ทำงานโดยรูปกายใหม่ ที่เป็นทิพย์ ที่สวยสดงดงาม

             เพราะฉะนั้น เวลาที่เหลืออยู่อีกปีเศษ ๆ นี้ ให้ช่วยกันทำให้สำเร็จ วันเวลามันผ่านไป เวลาข้างหน้าเรา เหลือน้อยนิดเดียว จะต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ให้มันเต็มที่ ทั้งดวงปัญญา กำลังใจ และหัวใจอันประเสริฐ ของเราที่จะไปทำ หน้าที่กัลยาณมิตร ไปชักชวนพี่น้องวงธรรมะ ของเราที่ กระจัดกระจายกัน ไปในที่ต่าง ๆ ไปตามกันมาให้ได้ ด้วยการเอาบุญ เสาแก้วพันปี บุญที่ดินที่เป็นลาน จอดรถพุทธบริษัท ๔ ที่จะมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ ด้วยความปิติและความเบิกบานใจ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล