วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ใครได้รับผ้าไตรมหาสมบัติไป เมื่อรับไปแล้ว เราก็ต้องไปทำให้สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ด้วยดีแล้ว......อ่านต่อ
พระครูสุทธิธรรมนุศาสน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา "ก่อนอื่นอาตมาขอกราบขอบพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ท่านมีความกรุณา"......อ่านต่อ
ชีวิตสมณะ..คือ ชีวิตของผู้ได้โอกาส นำมาซึ่งเป้าหมาย แห่งความหลุดพ้น......อ่านต่อ
๑๒ เชื้อชาติ ต่างศาสนา กว่า ๕๐ ท่านเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์......อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาต้องมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยดวงใจของ พุทธบุตรผู้ถวายชีวิตแล้วในพระพุทธศาสนา. .....อ่านต่อ
อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป "บูชาด้วยดอกบัว" "โอ อัศจรรย์ๆ ดูนั่นดอกบัวลอยได้" เกิดความเสื่อมใสเกิดกุศลจิตคิดอยากจะฟังธรรม จะรักษาศีล......อ่านต่อ
แค่แม่ให้อาศัยท้องเกิด ให้มีรูปร่างที่เป็นคน แล้วก็มีคุณภาพขนาดนี้ พระคุณของท่านไม่ต้องพูดกัน ว่าจะมากมายขนาดไหน ......อ่านต่อ
สำหรับผู้ที่มีเพื่อน หรือญาติพี่น้อง สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำเอาไว้ก็คือ เมื่อถึงคราวจำเป็นเราต้องเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเขาได้......อ่านต่อ
"ฉันเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อแก้นิสัยที่ไม่ดีให้หมด ไปเกิดมาเพื่อจะถางทาง ไปพระนิพพาน คิดได้อย่งนี้ สามีก็ไม่ต้องมีลูกก็ไม่ต้องมี......อ่านต่อ
การดื่มเหล้า หรือการดื่มไวน์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ล้วนมีผลเสียหายต่อตนเอง และเป็นบาปทั้งนั้น......อ่านต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้า ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ และ๓ ของอาคารสูง ๕ ชั้น ในกลางใจเมืองโอซาก้า ปัจจุบันมีพระภิกษุ ๓ รูป ......อ่านต่อ
..ผมแสวงหาหนังสือประเภทธรรมะมาอ่านและสนใจการปฏิบัติธรรม จนกระทั่งกลับมาเมืองไทย จึงแสวงหาและศึกษาธรรมะมากขึ้น......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล