วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัย ๔ " แด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด ใน ๓ จังหวัดภาคใต้

              เมื่อวันที่ ๗-๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมามูลนิธิธรรมกาย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ทุกวัดใน ๓ จังหวัดภาคใต้ โดยจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ซึ่งปัจจัย ๔ ดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนเป็น กำลังใจอย่างยิ่ง ต่อการดำรงชีวิตใน เพศสมณะของพระภิกษุ สามเณรทุกๆ รูปที่ทำหน้าที่อยู่ ในพื้นที่แห่งนี้ แต่ด้วยความปรารถนา ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย (พระราชภาวนาวิสุทธิ์) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ท่านตั้งใจจะถวาย กำลังใจและปัจจัย ๔ ทุกๆ เดือนจนกว่าเหตุการณ์สงบ

            งานพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ จึงได้จัดให้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งและจะเกิดขึ้นทุกๆ เดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับความเมตตา จากคณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด มาเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวพุทธใน ๓ จังหวัดภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น พิธีกรรมเริ่มต้น ด้วยการทำบุญตักบาตร ในเวลา ๙.๐๐ น. โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ และ นายเชิดพันธุ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นรายการเสวนาธรรม ซึ่งพุทธบริษัท ๔ ที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้ ได้มีโอกาสฟังความในใจของ พุทธบุตรในดินแดน ๓ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยพระเดชพระคุณ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระเดชพระคุณ พระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูสุทธิธรรมนุศาสน์ เลขานุการเจ้า คณะจังหวัดยะลา


หลังจากนั้นก็ได้รับฟัง ถึงความตั้งใจ ในการสนับสนุน ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ของตัวแทนฝ่ายฆราวาส คือ นายเชิดพันธุ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี ผู้พิพากษาพิสิษฐ์ นิ่งน้อย หัวหน้าศาลจังหวัด นราธิวาส และ ดร.ประกอบ จิรกิติ ผู้แทนอุบาสก อุบาสิกา ซึ่งบรรยากาศ อบอวลด้วย ความซาบซึ้ง ถึงความหยัดสู้ ของบุตรแห่ง พระชินสีห์ ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้

           เวลา ๑๑.๑๕ น. พิธีถวาย ภัตตาหาร เป็นสังฆทานแด่ คณะสงฆ์ ทุกรูป โดยมี พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจ ไทยทั้งชาติและ ทนายสัมพันธ์ เสริมชีพ เลขานุการ กรรมาธิการ การปกครอง วุฒิสภา เป็นตัวแทน สาธุชนกล่าวคำถวาย

           เวลา ๑๒.๓๐น.ชมวิดีโอชุดพิเศษซึ่งถ่ายทอด ความห่วงใยที่มีต่อพุทธบุตร ในพื้นที่แห่งนี้จากพุทธบริษัทสี่ทั่วโลก จากนั้นรับฟังท่านผู้มีเกียรติ พ.อ.ชัยนาถ ญาติฉิมพลี นายกสมาคมเปรียญธรรม แห่งประเทศไทย ส.ว.ผ่อง เล่งอี้ ประธานกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา และนายโกสินทร์ เกษทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ ต่อด้วยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวยกย่องพุทธบุตร ที่ได้รักษาคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความทุ่มเท และเสียสละ มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

           เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงคือพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยการนำของท่านผู้แทนจาก มูลนิธิธรรมกาย กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นสังฆทาน หลังจากนั้นคณะพระภิกษุผู้แทน พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และสาธุชนก็ได้ถวาย ปัจจัยไทยธรรมแด่พุทธบุตร ๒๓๘ วัดพร้อมเพรียงกัน เสียงสาธุการดังกึกก้องทั่วห้องประชุมแห่งนี้ นำความปลาบปลื้มใจ ให้แก่พุทธบุตรและทุกคนที่มาร่วมงาน ประหนึ่งว่าอีกไม่นานสันติสุข จะบังเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ พิธีกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลา ๑๔.๐๐ น.

           แต่ดวงใจผู้ให้ของพุทธบริษัท ๔ ทุกดวงก็ยังไม่สิ้นสุดที่ จะคอยสนับสนุนถวายกำลังใจและปัจจัย ๔ แด่พุทธบุตร ๒๓๘ วัด ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

พระเดชพระคุณพระราชคุณาธาร
เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส


           " ในสถานการณ์ขณะนี้มีแต่เลว ร้ายมากยิ่งขึ้น ชาวพุทธบางคน มาปรึกษาขอออกนอกพื้นที่ พระจึงต้องทำหน้าที่ ทำอย่างไร ทำให้โยมเขาอุ่นใจ ในการดำเนินชีวิต และพระเองก็ต้อง ไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น ตอนนี้จึงต้องมีการ ประชุมกันแต่ละวัด แต่ละชุมชนให้ มากขึ้นและบ่อยๆ เพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันว่า จะแก้ไขในสิ่ง ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้ทุกคนอยู่ในพื้น ที่ได้อย่างปลอดภัย วันนี้ต้องขอ ขอบคุณท่านเจ้าคุณ หลวงพ่อธัมมชโย และคณะกัลยาณมิตรมากๆ ที่ท่านได้มาเป็น ขวัญกำลังใจ ได้ดีมากๆ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จะพูดว่าท่านได้ชุบชีวิตของพระก็ว่าได้ เพราะตอนนี้การขบฉัน ก็ลำบากญาติโยม ที่อยู่ชุมชนไกลๆ ไม่กล้า เดินทางมาวัด"

 

พระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี


            " วันนี้ได้เห็นภาพแห่ง ความเป็นปึกแผ่นของ ชาวพุทธ น่าชื่นชม น่าปรารถนาอย่างยิ่ง การดำเนินชีวิตของพระ ที่ผ่านมามีหลายคนพยายาม พูดถากถางบอกว่าพระ เป็นเหมือนขอทาน ไม่ทำมาหากิน ซึ่งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไมเขามอง แบบนั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้ว พระไปบิณฑบาต พระท่านไปดี ไปโปรดญาติโยม ชีวิตของท่าน ทำหน้าที่สอนตัวเอง และสอนผู้อื่น เหตุการณ์ที่เกิดทำให้พระ ได้รับผล กระทบมาก แม้นว่าพระไม่ไปยุ่งเกี่ยว กับการบ้านการเมืองก็ยังต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ส่วนการที่จะให้ พระสวมจีวรกันกระสุน อาตมาคงไม่เอา เพราะผ้าจีวรที่พระพุทธองค์ทรง ให้มาก็สามารถป้องกัน กิเลสได้เป็นอย่างดี อาตมาชื่นใจที่ วัดพระธรรมกาย มาทำกิจกรรมในวันนี้ ขออนุโมทนาบุญ "

พระครูสุทธิธรรมนุศาสน์
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา


         " ก่อนอื่นอาตมากราบขอบ พระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ท่าน มีความกรุณา อันสูงสุดต่อพระภิกษุ และชาวพุทธใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ อาตมาคิดว่าในปัจจุบันถ้าเราทิ้ง ความกลัวไปได้เราก็อยู่กันได้ เพราะกลัวจึงทำให้แย่อยู่ ทุกวันนี้ ซึ่งในความเป็นจริงอยู่ ที่ไหนก็ต้องตาย ถ้าอยู่ที่ไหนแล้ว ไม่ตายให้มาบอก อาตมาจะไปอยู่ ดังนั้นเมื่อบรรพบุรุษ ได้สร้างวัดวาอาราม และสร้างชาติไทย ให้เราได้อาศัย แล้วเราจะทิ้งหนีออกไป ยามมีภัยได้อย่างไร คงต้องอยู่ที่นี้จนตาย ถ้าต้องตายเพราะมีใคร มาทำร้ายก็ต้องถือ ว่าเรามีวิบากกรรมเก่า เพราะคำว่ากลัว พวกเราชาวพุทธ จึงเลื่อนกิจกรรม ทางศาสนาออกไปเป็นเวลาอื่น ในความเป็นจริง แล้วเราทำลาย ความเชื่อมั่นของเราเอง จึงอยากให้ทุกคนชาวพุทธ ในพื้นที่แห่งนี้ได้ร่วมใจ กันบำเพ็ญศาสนกิจ ในเวลาเดิมต่อไป วันนี้วัดพระธรรมกาย ได้ให้หลายๆ สิ่งแก่พวกเรา ให้ทั้งปัจจัย ๔ และให้รูปแบบ พิธีกรรมที่งดงาม ตามวิถีพุทธจริงๆ ซึ่งหาดูที่ไหนได้ยาก"

นายโกสินทร์ เกษทอง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย


            "ผมได้มางานในวันนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย ประธานมูลนิธิธรรมกาย ให้มาเป็นตัวแทนของมูลนิธิ ผมได้มีโอกาส เห็นภาพความเดือดร้อน ของพระคุณเจ้าทุกรูปในดาวธรรมช่อง DMC ผมจึงตั้งใจเลื่อนงาน ทุกอย่างเพื่อมาร่วม งานในครั้งนี้ และขอชื่นชม พระคุณเจ้าทุกรูปที่รักษา พระพุทธศาสนา ในพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ ตัวของผมพร้อมกับกัลยาณมิตรทุกคน ก็จะคอยสนับสนุน พระคุณเจ้าอย่างเต็มท ี่"

นายเชิดพันธุ์ ณ สงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


            "ผมปลาบปลื้มใจพระคุณเจ้า ทุกรูปมากที่แม้น ว่าท่านจะได้รับ ความเดือดร้อน ท่านก็ยังมีเมตตา ห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอีก ตอนนี้ การแก้ไขปัญหาก็ดำเนินต่อไป ไม่หยุดยั้ง ซึ่งทางส่วนราชการ จะไม่ทอดทิ้ง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพี่น้องประชาชน ตัวผมเองคิดว่าทุกคนไม่ต้องหนี ไปไหน ให้อยู่กันที่นี้ตลอดไป "

ส.ว.ผ่อง เล่งอี้
ประธานกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา


           " ผมมาในวันนี้มาทั้ง ในฐานะของ พุทธบริษัท ๔ คนหนึ่งที่เข้าวัด ตลอดมา และเป็นทั้งนักการเมือง ที่ได้ดูแลงานด้านศาสนา ทุกครั้งที่ผมได้เข้าไปพูดในสภา ผมจะพูดเรื่องศาสนาทุกครั้ง เพราะอยากปลุกกระแส ให้ทุกคนเห็นคุณค่า ของพระพุทธศาสนา ซึ่งตัวผมเองก็คงต้อง ทำหน้าที่ปกป้องพระสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไป ผมดีใจมากที่ได้มา ในงานวันนี้ ซึ่งเป็นงาน ที่ได้เห็นชาวพุทธ สามัคคีกัน รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว"

ดร.ประกอบ จิรกิติ
ตัวแทนหน่วยงานเอกชนและอุบาสก อุบาสิกา


            " โครงการนี้เกิดขึ้น จากการดำริของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ที่ผ่านมาท่าน ได้ชักชวนทุกคนทั่วโลก ได้มาเอาบุญกับ พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และท่านมีความปรารถนา ที่จะเห็นการรวมกัน เป็นหนึ่งเดียวของ พุทธบริษัท ๔ ซึ่งนับจากนี้ไปขอ ให้พระคุณเจ้าทุกรูปใน พื้นที่แห่งนี้อุ่นใจ เพราะพวกเราทุกคน จะคอยถวายทั้ง กำลังใจและปัจจัย ๔ แด่พระคุณเจ้าทุกวัด"

ผู้พิพากษาพิสิษฐ์ นิ่งน้อย
หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส


            " ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ทำให้ งานวันนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย ที่ท่านปรารภ จะถวายปัจจัย ๔ แด่ทุกวัด ทั้ง ๓ จังหวัดนี้ไปตลอดจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ บรรยากาศวันนี้ ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ที่จะให้กำลังใจซึ่งกัน และกันของพุทธบริษัท ๔ ผมมาวันนี้ทำให้ผมได้กำลังใจ จากพระคุณเจ้าทุกรูป มากกว่าที่ผมจะมา ให้กำลังใจท่าน ทุกรูปท่าน เข้มแข็ง อดทนจริงๆ "

เบญจพร คำชำนาญ
ตัวแทนชมรมรักความดีปัตตานี


            " ในฐานะดิฉันเป็นคน ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อได้ยิน คำพูดของพระเดช พระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ท่านกล่าวคำหนึ่งว่า ยืดอายุพระพุทธศาสนา เพียงคำนี้ทำให้เกิด จุดประกายขึ้นมาว่า พระสงฆ์คืออายุ ของพระพุทธศาสนา ดังนั้นเราต้องช่วยกัน ไม่ให้ท่านลำบาก ในการขบฉันและเป็นการบอก กับท่านว่าพวกเรา ทุกคนจะไม่ทิ้งท่าน งานวันนี้ถือว่าประสบ ความสำเร็จอย่าง ยอดเยี่ยม มีผู้คนมากมายเดิน มาหาดิฉัน เขาบอกว่าขอบคุณมาก ที่ทำให้เขาได้มีโอกาส สร้างบุญในครั้งนี้ เราชาวพุทธ ไม่เคยมีภาพแห่งการรวมกันเช่นนี้เลย "

วิชัย คำชำนาญ
อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


            " เมื่อผมทราบว่าจะ มีหมู่คณะจากวัด พระธรรมกาย จะมาจัดงานช่วยเหลือ พระสงฆ์ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้ ผมบอกเลย ว่าตัวผมไม่เคยมา วัดพระธรรมกาย แต่ผมชื่นชมในความ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อพระพุทธศาสนา ของหมู่คณะนี้อย่างมาก ผมจึงช่วยเหลือและประสานงานให้อย่างเต็มที่ ผมได้สอบถาม จากพระสงฆ์ในพื้นที่ ทุกรูปพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ความเดือดร้อนทั้งกาย และใจได้ทุเลา ลงไปหลังจาก วัดพระธรรมกาย ได้ลงมาให้การช่วยเหลือ และงานนี้ทุกคนที่มาร่วมงานก็ตอบรับกันดีมากๆ อยากให้มีงานอย่างนี้อีก "

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล