วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญต่างประเทศ

ข่าวบุญต่างประเทศ

 

ข่าวบุญต่างประเทศ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

 กิจกรรม Inner Peace will Lead to World Peaceวัดพระธรรมกายฮ่องกง ประเทศจีน
    เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดกิจกรรม Inner Peace will Lead to World Peaceภายในงาน 45th Hong Kong Arts Festival เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิ ซึ่งเป็นของสากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ และความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินั้นสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ด้วยกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และถ่ายภาพกับโคมประทีปที่วางเป็นรูปหัวใจล้อมคำว่า Peace ซึ่งแปลว่า สันติภาพ เป็นจำนวนมาก

 

  พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น
     เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายกุมมะจัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยการอัญเชิญ “ดวงแก้วมณีโชติรส รัตนเจดีย์แก้วใส สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง” ตามด้วยพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างชวาลบุญ จากนั้นร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรพิธีอาราธนาศีล พิธีถวายภัตตาหาร พิธีตักบาตร และร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยภาคบ่ายมีพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี สวดมนต์บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะและพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม

 

 โครงการปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี
    เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายอิตาลีจัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นผู้สนใจการปฏิบัติธรรม ณ เมืองRavenna โดยพระมหาธรรมนูญ ธมฺมิญฺทชโย จากวัดพระธรรมกายอิตาลีเมตตาเทศน์สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแนะนำการทำสมาธิเบื้องต้นและลองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิ ซึ่งทุกท่านต่างมีความปลื้มปีติและสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

 

  พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดาวัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
     เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา พิธีในภาคเช้าเริ่มด้วยพระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพนฺโธ ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวเปิดงาน พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร และพิธีตักบาตรพระ ๒๔ รูป ภาคบ่ายมีพิธีอัญเชิญผ้าป่า สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิ พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีถวายทิพยบุปผามาลา

 

 งานประเพณีวันสงกรานต์วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ ประเทศเยอรมนี
    เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย แล้วปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีปุพพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ จากนั้นคณะสงฆ์นำสาธุชนประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทุกท่านต่างปีติเบิกบานใจที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญในครั้งนี้

 

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน
     เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายไทเปจัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมในภาคเช้า คือพิธีจุดเทียนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีตักบาตร และการทำสมาธิภาวนาภาคบ่าย พร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณพระธรรมกายและปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และฟังพระธรรมเทศนา เมื่อเสร็จกิจกรรมทุกคนร่วมกันพัฒนาวัด สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยความเบิกบาน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล