วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๒ เมษาฯสวดมนต์คุ้มครองโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : ธมฺมวิชฺโช นามะ

๒๒ เมษาฯ
สวดมนต์คุ้มครองโลกา ร่วมทอดผ้าป่าบำรุงวัด

๒๒ เมษาฯสวดมนต์คุ้มครองโลก,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

      วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Environment Programme“UNEP”) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ในประเทศไทยของเรามีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปีโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรีนพีซ และวัดพระธรรมกายก็ให้ความสำคัญแก่วันคุ้มครองโลกนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นวันสำคัญของโลกโดยการประกาศของสหประชาชาติแล้ว ยังเป็น

       วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธัมมชโย บุคคลที่คอยพร่ำสอนพวกเราเสมอว่า “สันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้คนทั้งหลายได้พบกับสันติสุขภายใน” เราจึงใช้วาระโอกาสแห่งวันสำคัญนี้เพื่อปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญดังที่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าวัดพระธรรมกายไม่เคยว่างเว้นจากกิจกรรมการสร้างความดี เพราะความดีจะทำให้คนเป็นคนดี และคนดีเกิดขึ้นมากเท่าใด โลกจะปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ มากเพียงนั้น

 

             แต่ก็เป็นเรื่องปกติว่า เมื่อมีการจัดกิจกรรม จัดงานต่าง ๆ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ค่าน้ำ-ค่าไฟเป็นต้น วันที่ ๒๒ เมษายน ปีนี้ พวกเราทั้งหลายจึงถือโอกาสในการสร้างบุญใหญ่ด้วยการร่วมใจกันทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าจัดกิจกรรมในการสร้างความดี ซึ่งเราต่างซาบซึ้งกันดีว่า น้ำทุกหยด แสงสว่างจากไฟทุกดวงที่วัดพระธรรมกาย คือ เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนทั้งหลายให้ยึดมั่นและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมความดี ชุบเลี้ยงชีวิตจิตใจลูกหลานของพวกเราให้เจริญเติบโตในวิถีธรรมอันประเสริฐ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล