วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกาย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกาย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกาย,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

      นอกจากนั้น ในวันนี้เรายังมุ่งมั่นในการยังจิตให้เกษมผ่องใส ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นบทสวดที่สำคัญในการแก้ไขโพยภัยต่าง ๆ เพราะพลันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันลือสีหนาทประกาศธัมมจักกัปปวัตนสูตร การยกระดับชีวิตครั้งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติก็เริ่มขึ้น เป็นครั้งแรกที่ทางสายกลางถูกเปิดเผย รัตนะทั้งสามพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะครบถ้วนบริบูรณ์
 

    บัดนี้ ในกาลสมัยยุคกึ่งพุทธกาล เสียงสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรได้ก้องกังวานขึ้นอีกครั้ง ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์
 

      ทุกวัน ทุกเวลา สถานที่แห่งนี้มิเคยว่างเว้นจากการสวดมนต์ ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไร ทุกคนมุ่งมั่นเพื่อกลั่นจิตของตนให้เกษม ปราศจากธุลี ประดุจกงล้อแห่งธรรมที่หมุนทวนกระแสกรรมกิเลส เพราะตระหนักดีว่า...กิเลสกรรม คือ ภัยเงียบที่รุกไล่ความสุข และจ้องทำลายชีวิตเราตลอดเวลา

    ความวิปริตของดินฟ้า ความวุ่นว้าของสังคมความทุกข์ระทมที่แผ่ขยายไปทุกหย่อมหญ้าจะสูญสลายไปได้ด้วยการยังจิตให้เกษม ดังพุทธดำรัสในจิตตสูตร ว่า “จิตฺเตน นียติโลโก โลกอันจิตย่อมนำไป” เมื่อจิตเกษม ย่อมนำพาไปสู่ชีวิตอันเกษม
 

    พุทธบริษัททั้งหลายจึงมุ่งมั่นในการกลั่นจิตให้เกษมด้วยการเจริญพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จนนำมาสู่การบรรลุเป้าหมายยอดสวดในทุก ๆ ครั้ง และเพิ่มยอดสวดมากขึ้นตามลำดับ และครั้งนี้ก็เช่นกัน
 

     ๒๒ เมษายนปีนี้ เข็มนาฬิกาจึงหมุนไปพร้อมกับการหมุนกงล้อแห่งธรรมด้วยเสียงสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรชักนำดวงจิตให้ปราศจากธุลี หมุนโลกหมุนชีวิต หมุนอายุขัย ผ่านพ้นผองภัยไปสู่ความเจริญให้เป็นอัศจรรย์

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล