วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ
 

ข่าวบุญในประเทศ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๒๕ จังหวัดยะลา

     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดยะลาสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๙๐ ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลาโดยมีพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ เมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พุทธศาสนิกชนชาวมอญสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จังหวัดสมุทรปราการ

     เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดสร่างโศกอ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นภาษามอญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสวดธรรมจักร ๔๐ ล้านจบ โดยมีพระอาจารย์ไท อู่พระโครงการนานาชาติ วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์ กิจกรรมในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเชื้อสายมอญจากประเทศเมียนมาที่มาทำงานใน อ.บางประกง เข้าร่วมสวดมนต์ จำนวน ๓๖ คน รวม ๗๒ จบ
 

 การประชุมชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ครั้งที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธีจัดประชุมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนคณะทำงานชมรมฯ ในทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม สำหรับการจัดตั้งชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ จังหวัดปทุมธานีนั้นมีขึ้นเพื่อสร้างชุมชนผู้รักการศึกษาธรรมะและน้อมนำมาสู่การฝึกฝนตนให้เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ สานสัมพันธ์และสร้างต้นแบบเครือข่าย บวร รวมทั้งส่งเสริมงานของคณะสงฆ์
 

พิธีตักบาตรพระและสามเณร ๕๕๕ รูปจังหวัดกำแพงเพชร

    เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ร่วมกับสมาคมกัลยาณมิตรสากลและศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการตักบาตรพระ ๕๕๕ รูปเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมในครั้งนี้พระครูอุดมวชิรกิตติ์ เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าทอง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์
 

พิธีปุพพเปตพลี วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๕ วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี พิธีถวายภัตตาหาร และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงโดยมีพระครูปลัดพิพัฒน์ ฐิตสุทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำสวดชัยมงคลคาถา ในโอกาสนี้พุทธศาสนิกชนซึ่งไปร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากต่างพากันถวายภัตตาหาร ผ้าไตร-ไทยธรรม พร้อมทั้งดอกไม้ของหอมแด่พระภิกษุสงฆ์ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติ
 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๒๔จังหวัดปทุมธานี
      เมื่อวันที่ ๙-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มัชฌิมธรรมทายาทหญิงจำนวน ๕๖ คน เข้ารับการอบรม ณอาคารอบรมบุคลากรแก้ว วัดพระธรรมกายซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และร่วมกิจกรรมหล่อหลอมความเป็นทีมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้ฝึกวินัย เคารพอดทน ตรงต่อเวลา และมีสมาธิ ตามหลักความดีสากล ๕ ประการ (UG 5) เพื่อความเป็นผู้หญิง ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือ เพียบพร้อมทั้งทางโลกและดูดีทางธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล