วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ใจของมนุษย์เรานั้น สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสงครามและสันติภาพ ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่าร้อน...อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ...อ่านต่อ
นอกจากนั้น ในวันนี้เรายังมุ่งมั่นในการยังจิตให้เกษมผ่องใส ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร...อ่านต่อ
พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์...อ่านต่อ
การบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์...อ่านต่อ
ไม่ว่ามรสุมจะกระหน่ำเข้ามากี่ลูกก็ตาม วัดพระธรรมกายยังคงคอนเซปต์เดิม คือ มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของผู้เขียน ทำให้ผู้เขียนย้อนระลึกนึกถึงภารกิจสำคัญชิ้นหนึ่ง...อ่านต่อ
สมาธิแก้วเป็นโครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๙ แต่เดิมเป็นเพียงโครงการอบรมที่เน้นการนั่งสมาธิ...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเผยแผ่จากอินเดียและตั้งมั่น ณ เกาะลังกา หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ราวปี พ.ศ. ๒๐๐ เศษ...อ่านต่อ
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมด้วยภาคีเครือข่าย บวร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญมหาสงกรานต์...อ่านต่อ
ภาพงานบุญวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗...อ่านต่อ
ความสะอาด ใคร ๆ ก็พึงปรารถนา ความไม่สะอาด ใคร ๆ ก็ไม่พึงปรารถนา...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ปัญหาทุกข์ทั้งโลกดับลงได้ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น...อ่านต่อ
การที่ผู้ใดจะเป็นเนื้อนาบุญได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจของท่าน...อ่านต่อ
บ่อเกิดของศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือศาสนา เพราะเมื่อคนเรามีความศรัทธาในศาสนา ก็จะทุ่มเทอุทิศตน...อ่านต่อ
มีธรรมอยู่ ๒ ข้อ คือ “สันโดษ” (ความยินดีในของของตน) กับ “อัปปิจฉา” (ความมักน้อย) ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจสับสนกันอยู่...อ่านต่อ
ทุกสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเรามีจิตใจที่งดงาม จิตใจที่งดงามเริ่มต้นจากความคิด คำพูด และการกระทำที่ดีงาม...อ่านต่อ
นับจากวันที่ลูกได้มาที่วัดถึงปัจจุบัน ลูกไม่เคยห่างวัดเลย และได้ชวนน้องสาวมาวัดด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดยะลาสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดกิจกรรม Inner Peace will Lead to World Peaceภายในงาน 45th Hong Kong Arts Festival เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิ ซึ่งเป็นของสากลที่ทุกคนปฏิบัติได้...อ่านต่อ
เรื่องหลักของชีวิตก็คือ การปฏิบัติธรรมทําสมาธิให้หยุด นิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล