วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย เนื่องในวันสมาธิโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย เนื่องในวันสมาธิโลก

 

          วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันที่สหรัฐอเมริกานำระเบิดปรมาณูชื่อ “ลิตเติลบอย” ไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา จนกระทั่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีกว่าแสนคน และส่งผลกระทบต่อเนื่องมาอีกหลายปี ทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยเสียชีวิตด้วยโรคภัยที่เนื่องด้วยกัมมันตภาพรังสี

        เพื่อไม่ให้ภัยที่ร้ายแรงเช่นนี้หรือยิ่งกว่านี้เกิดขึ้นอีก องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจึงกำหนดให้วันที่ ๖ สิงหาคมเป็นวันสมาธิโลก (World Meditation Day) เพื่อกระตุ้นเตือนชาวโลกให้ลด ละ เลิก การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แล้วหันมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการสร้างสันติสุขภายใน และเมื่อมีสันติสุขภายในแล้วสันติภาพภายนอกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเองในที่สุด

        ในโอกาสวันสมาธิโลกปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ วัดพระธรรมกายจัดงานวันสมาธิโลกเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม นอกจากการทำสมาธิแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ขอเชิญทุกท่านทบทวนบุญด้วยภาพต่อไปนี้...

 

ภาคสาย ร่วมกันทำสมาธิปฏิบัติธรรม
แผ่ขยายสันติสุขไปยังบุคคลรอบข้างและสรรพชีวิต
จากนั้นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นพิธีที่ลูกหลาน
คุณยายปฏิบัติสืบทอดกันมากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

 

ภาคบ่าย พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ
ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ระดับโลก ปีที่ ๓๑
เริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญโล่เกียรติยศ จำนวน ๗ โล่
เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมกับเพลง
“สุดยอดภาษา” ที่ดังกังวานขึ้น

 

ตามด้วยพระภิกษุเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๕๑ รูป
ก้าวเดินท่ามกลางเสียงปรบมือ และเสียงเพลง “วีรบุรุษกองทัพธรรม”
ซึ่งเปิดในสภาธรรมกายสากลเพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น
เพื่อต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย,
กัลยาณมิตร ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ กล่าวถวายรายงานแด่ท่านประธานสงฆ์

 

พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ ผู้แทน ป.ธ. ๙
กล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก เรื่องภัยพระพุทธศาสนา

 

สาธุชนปรบมือดังกึกก้อง เมื่อได้ฟังการแสดงธรรม
ของสามเณร ผู้เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนา

 

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์มอบโล่เกียรติยศ
และทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ

 

หลวงพ่อทัตตชีโวและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย
น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ ๑๓๗

 

พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์กว่าพันวัดทั่วประเทศ
และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

 

พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๐๒

 

เจ้าภาพผู้มีบุญถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ
พระสังฆาธิการและพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล