วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ “วันธรรมชัย” อีกหนึ่งวันดีๆ ที่วัดพระธรรมกาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ


“วันธรรมชัย”
อีกหนึ่งวันดี ๆ ที่วัดพระธรรมกาย

        “ดีใจเมื่อโยมบวช ปวดใจเมื่อพระสึก” นี้คือความในใจของหลวงพ่อธัมมชโยที่มีต่อการเป็นพระภิกษุ

      หลวงพ่อธัมมชโย ผู้นำการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย เป็นผู้มีใจฝักใฝ่ในทางธรรมและรักชีวิตสมณะมาก ท่านไม่ชอบชีวิตทางโลก อยากบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย และเริ่มคิดจะบวชอย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ ๒๐ ปี ในช่วงที่ท่านไปศึกษาวิชชาธรรมกายกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยงูที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

เช้าวันธรรมชัย เราออกจาก
บ้านมาตักบาตรสร้างบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่

 

ภาคสาย ทำสมาธิ
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน

       เมื่อได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ท่านพบว่า วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาที่มีสาระแก่นสารที่สุด ดังนั้นขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านจึงไปวัดปากน้ำทุกวัน เพื่อศึกษาวิชชาธรรมกายกับคุณยาย แม้กระทั่งเวลาสอบ ถ้าสอบเช้า ท่านก็ไปบ่าย สอบบ่ายก็ไปเย็น

     ตอนที่ท่านขออนุญาตคุณยายออกบวชนั้น คุณยายยังไม่อนุญาต บอกให้ท่านไปเรียนให้จบเป็นบัณฑิตทางโลกเสียก่อน แล้วค่อยมาเป็นนักปราชญ์ทางธรรมเมื่อเรียนจบแล้ว คุณยายจึงอนุญาตให้ท่านบวชด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่ง ตอนนั้นหลวงพ่อหยิบปฏิทินที่แขวนอยู่มากำหนดวันบวชด้วยตนเองเลย โดยเลือกวันที่ ๒๗สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

      ท่านเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับฉายาว่า “ธมฺมชโย” แปลว่า ผู้ชนะโดยธรรม ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพร้อมใจกันเรียกวันบวชของท่านว่า “วันธรรมชัย”

      หลังจากบวชแล้ว ท่านก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและความสุขของมหาชนตลอดมา โดยไม่คิดที่จะสึกเลย มีแต่อยากจะบวชพระให้มากมายเหมือนในครั้งพุทธกาล

         นี้คือหลวงพ่อธัมมชโยผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของเรา

 

ภาคบ่าย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

ภาคค่ำ ฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ ๖๖๒,๐๐๐,๐๐๐ จบ

 

     ก่อนถึงวันธรรมชัย ลูกหลานหลวงพ่อสละชีวิตทางโลกมาบวชบูชาธรรมในโครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ รุ่นวันธรรมชัย ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

      วันที่ ๒๕ สิงหาคม ร่วมกันถวายอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อถวายบุญกุศลน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโยเนื่องในวันธรรมชัย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล