วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑
ในค่ำคืนนั้น ณ วัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่านได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าพระพุทธปฏิมากร...อ่านต่อ
มีบางคนพูดว่า “ไม่ต้องบวช...ก็เป็นคนดีได้” ซึ่งความคิดนี้ก็ถูก แต่ถูกไม่หมด เพราะการเป็นคนดีนั้นมีหลายระดับ แต่ถ้าให้ดีที่สุด ก็ต้องหมดกิเลสเข้านิพพาน...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายจัดงานวันสมาธิโลกเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม นอกจากการทำสมาธิแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาอีกด้วย...อ่านต่อ
หลวงพ่อธัมมชโย ผู้นำการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย เป็นผู้มีใจฝักใฝ่ในทางธรรมและรักชีวิตสมณะมาก ท่านไม่ชอบชีวิตทางโลก อยากบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย...อ่านต่อ
เมื่อใจทุกดวงของทุกคนหยุดนิ่งอยู่ภายในจนเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วใจจะบริสุทธิ์มากขึ้น ความสุขอันไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้น ความคิดเบียดเบียนกันจะมลายหายไป...อ่านต่อ
อัตภาพของการเป็นมนุษย์นั้นสั้นยิ่งนัก อุปมาเปรียบดั่งรอยขีดไม้ลงบนผืนน้ำ มีเกิดขึ้นและตั้งอยู่เพียงชั่วครู่ แล้วก็ดำเนินไปสู่ความดับสลายในที่สุด...อ่านต่อ
“ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่ได้ครองเพศบรรพชิต คือ ช่วงเวลาที่นั่งสมาธิมีความสุขที่สุด” นี้คือคำยืนยันจากพระภิกษุหลายรูปในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖...อ่านต่อ
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)ที่ได้มุ่งมั่นศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระสูตรชื่อ “สุวรรณประภาสสูตร”...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ๖๖ วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
หลวงพ่อทัตตชีโวเทศน์สอนสาธุชนในวันทอดกฐินเมื่อ ๔๔ ปีที่แล้ว (วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗) ช่วงนั้นเพิ่งเทพื้นศาลาจาตุมหาราชิกาใหม่ ๆ ยังไม่มีเสาและหลังคาต้องหาเต็นท์มากางทำพิธี...อ่านต่อ
๓ สิ่งที่พึงละ จะหมดทุกข์พบสุขแท้จริง ยึดมั่นถือมั่นในนามรูป (ขันธ์ ๕) ก็ทุกข์ เพราะขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน การไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องละสิ่งพึงละ ๓ สิ่งนี้ให้ได้...อ่านต่อ
หากองค์กรใดก็ตามมีทีมงานที่ร่วมกันคิดเพื่อสร้างสรรค์ และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเช่นนี้ การติก็จะเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาปรับปรุงการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ...อ่านต่อ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เราจะได้พบเห็นคำว่า “สมณพราหมณ์” อยู่เนือง ๆ ซึ่งคำคำนี้ได้หมายเอากลุ่มแนวคิด ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ ในยุคปลายอุปนิษัทจนถึงยุคพุทธกาล นั่นคือ กลุ่มของ “สมณะ” และ “พราหมณ์”...อ่านต่อ
ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรก็ตาม อย่าไปกังวลกับมันจนเกินพอดี คือ ให้เราคิดแก้ไขและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แต่อย่าไปกังวลจนความกังวลทำร้ายตัวเราเพิ่มขึ้นไปอีก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล