วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : ทีมงาน IDOP

 

บวชนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖
 

        “ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่ได้ครองเพศบรรพชิต คือ ช่วงเวลาที่นั่งสมาธิมีความสุขที่สุด” นี้คือคำยืนยันจากพระภิกษุหลายรูปในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖

     โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖ (IDOP#16) และโครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๕๙ ท่าน จาก ๑๕ สัญชาติ คือ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน โคลัมเบีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย เนปาล ศรีลังกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน อเมริกัน และไทย

         ผู้เข้าอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างในทางโลก แต่ก็ตัดสินใจก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อแสวงหาความสุขสงบที่แท้จริงของชีวิต ซึ่งหาไม่ได้จากเพศฆราวาส บางท่านเคยบวชในโครงการ IDOP มาแล้ว รู้สึกชอบใจในชีวิตสมณะจึงกลับมาบวชอีก

 

          การอบรมในครั้งนี้แยกกลุ่มตามประเภทของภาษาที่ใช้ คือ ภาษาอังกฤษและจีน ระยะเวลาจัดโครงการ ๔๓ วัน เริ่มจากวันที่ ๗ กรกฎาคม - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

           พิธีตัดปอยผมจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านข้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
พิธีบรรพชาจัดที่สภาธรรมกายสากล พิธีอุปสมบทจัดที่อุโบสถวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

       ในระหว่างการอบรม ธรรมทายาททุกท่านได้เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ ประวัติมหาปูชนียาจารย์ ประวัติวัดพระธรรมกายหลักธรรมพื้นฐาน (ทาน ศีล ภาวนา) กฎไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม ความจริงของชีวิต และได้พัฒนานิสัยผ่านบทฝึกความดีสากล (UG5) ฯลฯ ที่สำคัญคือได้นั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมง ซึ่งทำให้พระธรรมทายาททุกท่านมีความสุขมาก

 

     เมื่ออุปสมบทแล้ว พระธรรมทายาทนานาชาติโครงการนี้ไปพักอยู่ที่ไซต์อบรมในต่างจังหวัด และออกบิณฑบาต เพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทุกเช้า สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวบ้านทั้งหลายเป็นอันมาก พวกเขารู้สึกดีใจที่เห็นชาวต่างชาติให้ความสนใจมาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา ทำให้เชื่อมั่นว่า ศาสนาพุทธจะยังมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

 

       ทีมงาน IDOP ขออนุโมทนาบุญกับคณะพระพิธีกรรม พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการทุกรูปพิธีกร ๓ ภาษา ช่างภาพจากแผนกภาพนิ่ง-วิดีโอ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน อาสาสมัครขบวนธงเจ้าภาพผู้มีอุปการคุณ ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานบวชนานาชาติในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเท่ากับว่าทุกท่านได้ช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป และช่วยเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้กว้างไกลออกไปทั่วโลกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล