วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 


 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕”
อย่างต่อเนื่อง

        คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ๖๖ วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี สนองมติมหาเถรสมาคม และปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมุ่งพัฒนาวัดต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการให้สัปปายะด้วยแนวทาง ๕ ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และ
สร้างวินัย ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

  นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ สู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งในขณะนี้เป็นขั้นตอนที่คุณครูกำลังนำ ๗ บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ไปฝึกฝนอบรมแก่นักเรียนในห้องเรียนต้นแบบ และมีคณะกรรมการที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแต่งตั้งขึ้น ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามและให้คำแนะนำ เพื่อประสิทธิผลในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีล ๕ เตรียมพร้อมสู่ประเทศไทย ๔.๐

 


 

อบต.คลองสามร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายจัดงานบุญพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๖๖พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย มีงานบุญพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายพระพรชัยมงคล, พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ๖๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัด ประชา รัฐสร้างสุข พัฒนาวัดให้สัปปายะด้วยแนวทาง ๕ ส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยประชาชนชาวคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานบุญพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังการจัดงานบุญพิธีได้มีการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งที่คณะสงฆ์ได้มาจากการบิณฑบาต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุเขื่อนทรุดตัวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

 

คณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายร่วมสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

       นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และคณะ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการสมัครกับเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน พร้อมเข้ารับหมวก และผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 

คณะศิษย์ฯ ๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ พร้อมใจร่วมสมโภชและอัญเชิญพระประธาน “พระธรรมกาย”

          เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคด คอร์ ๒๙ วัดพระธรรมกาย คณะศิษย์ฯได้กราบอาราธนา “หลวงพอ่ ทัตตชีโว” เป็นประธานประกอบบุญพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” และสมโภช “มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล” เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา, ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนคณะศิษย์ฯ ของทั้ง ๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เข้าร่วมงานบุญพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล