วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงได้ ในช่วงชีวิตของเรา ?

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : มาตา

ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงได้
ในช่วงชีวิตของเรา ?

        ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เริ่มจากยุคที่มนุษย์ใช้ท่อนไม้หรือก้อนหินทุบตีขว้างปากัน แล้วพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันที่มนุษย์ทำร้ายกันด้วยสารพัดอาวุธ มียุคใดบ้างที่โลกปราศจากการรบราฆ่าฟัน ?
           --ไม่มี ไม่มีเลยแม้แต่วันเดียว

     มนุษย์ทะเลาะกัน รบราฆ่าฟันกันทุกวันทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สังคม ชนเผ่า และระดับชาติ ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็อยากได้สันติภาพ แต่ยังหาวิธีสร้างสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้สักที ทำให้ผู้มีใจใฝ่สันติต้องมาประชุมรวมตัวกันครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หาทางสร้างสันติภาพโลกต่อไป นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำงานด้านสันติภาพ อาทิ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งมอบแก่ผู้มีผลงานสนับสนุนการสร้างสันติภาพด้วยวิธีต่าง ๆ โดยมอบรางวัลกันเกือบทุกปี รวมแล้วถึง ๙๘ ครั้ง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๔ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ซึ่งความพยายามเหล่านี้ช่วยได้แค่ในระดับหนึ่ง ยังไม่ถึงขั้นทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง เพราะยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

 

    เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุมสันติภาพเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำแห่งสันติภาพทวีปแอฟริกา ๒๐๑๘ (African Leaders of Peace Summit 2018) ในหัวข้อ “การเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงในช่วงชีวิตของเรา” เนื่องในวาระฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สุดยอดผู้นำของชาวแอฟริกัน จัดโดยองค์กร Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเวสทิน เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

      ในโอกาสนี้ พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ. (กฤตสกล กตคุโณ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำทางการเมือง และผู้นำทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนองคก์ รต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกากว่า ๔๐ ประเทศ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน

         ในที่ประชุมมีการนำเสนอแนวทางสร้างสันติภาพหลากหลายวิธี สำหรับพระครูภาวนาคุณวิเทศในฐานะผู้แทนชาวพุทธในทวีปแอฟริกานั้น ได้แสดงปาฐกถานำเสนอแนวทางสร้างสันติภาพโลกในประเด็น “สันติภาพโลกมาจากสันติสุขภายใน” ด้วยการทำสมาธิภาวนานำใจให้กลับมาหยุดนิ่ง
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นวิธีสากลสำหรับมวลมนุษยชาติ ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และเผ่าพันธุ์

        เมื่อใจทุกดวงของทุกคนหยุดนิ่งอยู่ภายในจนเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วใจจะบริสุทธิ์มากขึ้น ความสุขอันไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้น ความคิดเบียดเบียนกันจะมลายหายไปยังผลเป็นสันติภาพที่แวดล้อมตัวบุคคล สังคม ประเทศชาติ ไปจนถึงประชาคมโลก แต่ถ้าใจของมนุษย์มีแต่ความเร่าร้อนด้วยโลภ โกรธ หลง ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นชนวนของความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น และลุกลามไปสู่บุคคลรอบตัว แล้วแพร่กระจายเป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายออกไปสู่วงกว้างดังนั้นใจจึงเป็นต้นแหล่งที่แท้จริงของทั้งสงครามและสันติภาพ หากจะแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่ใจจึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

 

         ๑-๒ ประชุมสุดยอดผู้นำแห่งสันติภาพทวีปแอฟริกา ๒๐๑๘

          ๓-๔ แสดงธรรมกถาหัวข้อ “พระพุทธศาสนา...ศาสนาสู่สันติภาพ” และนำนั่งสมาธิ ณ St. John Vianney Seminary เมืองพริทอเรีย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี คาทอลิกในแอฟริกาใต้


        ภายหลังการปาฐกถา พระครูภาวนาคุณวิเทศนำทุกคนในห้องประชุมทำสมาธิเป็นเวลา ๗ นาที ตอนแรกสมาชิกในที่ประชุมต่างรู้สึกขำว่ามีการนั่งสมาธิในที่ประชุมสันติภาพด้วยหรือ เพราะกิจกรรมของเขาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิง เช่น ตีกลอง ร้องรำทำเพลง ฯลฯ แต่หลังจากทำสมาธิแล้ว ปรากฏว่าได้ใจสมาชิกในที่ประชุมมาก ทุกคนปรบมือชื่นชมวิธีสร้างสันติสุขภายในด้วยการทำสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ เพียงแค่หลับตาและวางใจให้หยุดนิ่งที่กลางกายเท่านั้น

 

     หากย้อนไปเมื่อ ๑๒ ปีที่แล้ว พระครูภาวนาคุณวิเทศหรือพระกฤตสกลในขณะนั้น เดินทางไปเผยแผ่วิธีสร้างสันติสุขภายในด้วยสมาธิที่แอฟริกาใต้เป็นครั้งแรก ตามความตั้งใจของหลวงพ่อธัมมชโยที่ปรารถนาจะเผยแผ่วิชชาธรรมกายออกไปทั่วโลก เพื่อให้ชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายใน

 

       ตอนนั้น ในแอฟริกาไม่มีญาติโยมที่เป็นกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเลย อีกทั้งวัฒนธรรมภาษา ประเพณี ก็แตกต่างกับของไทยแบบสุดขั้ว ความยากลำบากจึงมีอยู่ทุกขั้นตอน ทั้งการหาที่หาทีม หาทุน แต่ด้วยความพากเพียรพยายามเผยแผ่วิธีสร้างสันติสุขภายในไปสู่ชาวท้องถิ่นด้วยการสอนวิธีทำสมาธิ งานเผยแผ่จึงรุดหน้าไปไม่น้อย อีกทั้งยังส่งผลให้พระครูภาวนาคุณวิเทศเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในสังคมชาวแอฟริกันพอสมควร ท่านจึงได้รับเกียรติให้ไปนำเสนอแนวทางสร้างสันติภาพในที่ประชุมสุดยอดผู้นำแห่งสันติภาพทวีปแอฟริกา ๒๐๑๘ ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง หรือจะเรียกว่าเป็นก้าวกระโดดของการเผยแผ่ในแอฟริกาก็ได้ที่สามารถเผยแผ่ความรู้เรื่องศูนย์กลางกายแก่ชาวแอฟริกันในระดับผู้นำนับพันคนทำให้พวกเขารู้ว่า สันติภาพมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใจ และการทำสมาธิภาวนาสามารถสร้างสันติภาพโลกได้ ซึ่งหากบุคคลระดับผู้นำเหล่านี้เห็นคุณค่าของการทำสมาธิ แล้วนำไปฝึกฝนและแบ่งปันความรู้สากลในการสร้างสันติภาพโลกไปสู่ญาติมิตรและสมาชิกในองค์กร ก็จะช่วยให้สันติภาพในทวีปแอฟริกาและโลกใบนี้บังเกิดเป็นจริงเร็วขึ้น และถ้าชาวโลกพร้อมใจกันนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย สันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราดังหัวข้อการประชุมสุดยอดผู้นำแห่งสันติภาพทวีปแอฟริกาในครั้งนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล