วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถ้าทําเรื่องหลัก..ชีวิตก็จะมีความสุข

ถ้าทําเรื่องหลัก..ชีวิตก็จะมีความสุข

     เรื่องหลักของชีวิตก็คือ การปฏิบัติธรรมทําสมาธิให้หยุด นิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมีปีติสุขหมดกิเลสก็ด้วยวิธีนี้ ซึ่งถ้ารู้ว่าอะไรเป็นเรื่องหลักของชีวิตแล้วยอมทํา ชีวิตก็จะพบความสุขที่แท้จริงได้ง่าย ๆ เพราะการทําอย่างนี้เราไม่ต้องรอให้รวย รอให้มีเวลา หรือรอให้พร้อมก่อน เราก็ทําได้ เนื่องจากการทําสมาธิทําได้ทุกอิริยาบถ

    แต่ทุกวันนี้..คนเรามักจะเอาเรื่องรองขึ้นมาเป็นเรื่องหลัก จนทําให้ชีวิตอ่อนแอ สับสน วุ่นวายใจ มีความทุกข์กินเปล่าโดยไม่จําเป็น แม้เรายังต้องทํามาหากินดิ้นรนเลี้ยงชีวิต แต่เราก็ทําสมาธิไปพร้อมกันด้วยได้ หรือก่อนนอนเราก็ควรทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ หากทําอย่างนี้..เราจะพบความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อน แต่ถ้าวัน ๆ เอาแต่ทํางานอย่างเดียว ไม่สนใจการปฏิบัติธรรมเลย โดยอ้างว่าไม่มีเวลาเราอาจต้องรอจนหมดเวลาของชีวิต ก็มิอาจพบความสุขที่แท้จริงได้เลย..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล