วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์

 

รวมพลัง “บวร” และองค์กรภาคีจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส อย่างต่อเนื่อง

     จากการที่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส ๖๖ วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันวัดและองค์กรที่จับคู่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจพื้นที่ประชุมวางแผนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่วิถี ๕ ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย

 

ขับเคลื่อนโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕ ระยะที่ ๑ หน้าบ้านน่ามอง ณ หมู่บ้านต้นแบบ

    คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕ ซึ่งมีการดำเนินงาน ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ หน้าบ้านน่ามองระยะที่ ๒ ในบ้านน่าดู ระยะที่ ๓ คนอยู่ในบ้านน่ารัก (ด้วยศีลธรรม) ซึ่งปัจจุบันเป็นการดำเนินงานรุ่นต้นแบบในระยะที่ ๑ หน้าบ้านน่ามอง ณ หมู่บ้านต้นแบบ ๒ แห่ง คือ ชุมชนวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี และชุมชนโสมนัส ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยฝึกอบรมประชาชนประจำตำบล สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

     “สถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม” รุ่นที่ ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “สถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม” รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบองค์กรที่นำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการให้พบความสุขจากการนำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ และนำพาความสุขขยายผลไปสู่ครอบครัว

 


สมโภชองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

   คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา พร้อมใจจัดงานบุญพิธีสมโภชและประดิษฐานพระประธาน “พระธรรมกาย” ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวาระอันเป็นมงคลครบ ๒๐ ปี โดยมีพิธีปฏิบัติธรรม พิธีเปิดม่านทองมหามงคลพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๘ วัด ภาคพื้นอเมริกา พิธีประดิษฐานมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล และบรรจุกล่องจักรแก้วมหามงคลสู่ภายในแผ่นฌานขององค์พระประธาน

 

สถาปนาจักรแก้วในวาระครบ ๑๐ ปี วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี

      คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปกราบอาราธนาขอความเมตตา “หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธานในงานบุญพิธีประดิษฐานดวงแก้วมณีโชติรส บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ จักรแก้ว ในโอกาสอันเป็นมงคลฉลองครบ ๑๐ ปี วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนี ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น วัดพระธรรมกาย ก่อนอัญเชิญไปประกอบพิธีประดิษฐานภายในอุโบสถสืบไป

 

อัญเชิญองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” ประดิษฐาน ๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคตะวันออก

      คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคตะวันออกกราบอาราธนาขอความเมตตา “หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธานในงานบุญพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” จำนวน ๕ องค์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามและศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ธุดงคสถานชลบุรี จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง จังหวัดระยอง และพิธีสมโภชมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล เพื่ออัญเชิญบรรจุภายในแผ่นฌานขององค์พระประธาน พิธีจัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคดคอร์ ๒๙ วัดพระธรรมกาย

 

โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายแสดงความยินดีกับนายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี และ

     ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่และวันคล้ายวันเกิดของคุณพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าว ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๖๖ วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานฝ่ายประสานงานในภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร