วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อย่าให้การขอบคุณเป็นสิ่งที่ถูกลืม

อย่าให้การขอบคุณเป็นสิ่งที่ถูกลืม
 

     ความสนิทคุ้นเคยมักทำให้มนุษย์ลืมทำบางสิ่งกับคนใกล้ตัว เพราะคิดว่า ..ไม่เป็นไรหรอก..คุ้นกัน แต่ก็หลายครั้งไม่ใช่หรือ ที่ความคุ้นเคยทำให้เราละเลยจนคนคุ้นกันแอบน้อยใจหรือเข้าใจผิดกันไปเลยก็มี

    การขอบคุณก็เช่นกัน ไม่ว่าใครจะทำอะไรให้เราก็ตาม เช่น การให้สิ่งของ การแสดงน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยหรือการให้คำพูดดี ๆ เราก็ควรขอบคุณเขาทุกครั้ง เพราะการขอบคุณเป็นการฝึกคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นการบ่มเพาะนิสัยการเป็นคนรู้คุณคน

     การที่พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีดวงปัญญาเป็นเลิศ ก็เพราะท่านมีความกตัญญูกตเวทีที่โดดเด่น เช่น เวลาจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางพระอัสสชิ (ผู้ทำให้ท่านบรรลุธรรมในเบื้องต้น)อยู่ตลอด หรือการโปรดโยมมารดา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ท่านก็พยายามทุกวิถีทาง เพราะต้องการตอบแทนคุณโยมมารดาให้ได้

      การที่คนเราจะมีอัธยาศัยเช่นนี้ได้ ต้องเกิดจากการมีดวงปัญญาพอที่จะไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดอ่อนจนสามารถมองออกว่า แต่ละคนมีบุญคุณกับเราอย่างไร และพยายามเค้นศักยภาพหาวิธีตอบแทนบุญคุณคนเสมอ

       การทำอย่างนี้บ่อย ๆ ดวงปัญญาจะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ และถ้าประกอบกับการที่คน ๆ นั้น เป็นผู้รักการนั่งสมาธิด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้คนนั้นมีดวงปัญญามากขึ้นไปอีก เพราะจะมีบุญสอนตัวเองได้

      เห็นไหม..การขอบคุณ นอกจากเราจะได้ความรู้สึกที่ดีจากผู้ที่เราขอบคุณเขาแล้ว สิ่งที่ได้โดยตรงก็คือคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นผู้มีดวงปัญญามากในอนาคตนั้นเอง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร