วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : สำเร็จเพราะบัณฑิต

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

 


สำเร็จเพราะบัณฑิต

สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม.
ชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้

(ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๒)

ความสำเร็จ ไม่ใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย
ความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทำเล
ความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุน
ความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ
สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น
องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับบุคลากรว่าเป็นคนเช่นไร
ถ้าบุคลากรดี ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง
รักการฝึกตนตลอดเวลา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา
ทำเลที่ว่าแย่ เงินทุนที่ไม่ค่อยมี ดินฟ้าอากาศที่ไม่อำนวย
หรือมากมายไปด้วยอุปสรรคนานา
ทุกสิ่งอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยบุคลากรที่เป็นบัณฑิต
ขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต งานอะไรที่ว่ายากก็สำเร็จได้
เพราะศีล สมาธิ ปัญญาที่มี ความดีที่สั่งสมมา
ทำให้จิตใจตั้งมั่น มั่นคง แน่วแน่
มีดวงปัญญาแก้ไขปัญหา มีกำลังใจแข็งแกร่ง
ทุกอุปสรรคจึงไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
การก้าวไปสู่ความสำเร็จจึงเป็นเรื่องปกติของบัณฑิตทั้งปวง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร