วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อัญเชิญองค์ต้นแบบหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

        "วันครูวิชชาธรรมกาย" วันแห่งการหวนคืนกลับมาของคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ที่ได้เลือนรางหายไปหลังพุทธปรินิพพาน กว่าสองพันปี และได้ค้นพบกลับคืนมาอีกครั้ง จากการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในคืน วันเพ็ญเดือน ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ อุโบสถ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี

           วันครูวิชชาธรรมกาย จึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่เหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำ จะได้มาตามรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของท่าน อาจจะกล่าวได้ว่า พระมงคลเทพมุนี คือมหาปูชนียาจารย์ผู้นำพาแสงสว่างแห่งพระรัตนตรัย ให้กลับมาส่องประกายแก่มวลมนุษยชาติอีกครั้ง ด้วยการชี้บอกหนทางแห่งการพ้นทุกข์ตามเส้นทางสายกลางของพระพุทธองค์ โดยท่านได้สอนให้เรา เจริญสมาธิภาวนา โดยหมั่นประคับประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ที่อยู่ภายในกลางกาย เหนือ สะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ ด้วยคำสอนที่ว่า หยุดเป็นตัว สำเร็จ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน คือพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ที่มีอยู่ในตัวของมวลมนุษยชาติทุกคน ซึ่งหากใครก็ ตามที่ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรม ก็ย่อมสามารถ พิสูจน์ถึงสัจธรรมอันเป็นสากลนี้ได้โดยไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์

               บัดนี้เป็นเวลากว่า ๙๑ ปีแล้ว ที่วิชชาธรรมกาย ได้หวนกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง ด้วยมหากรุณาของพระมงคลเทพมุนี มหาปูชนียาจารย์ผู้ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชายิ่งกว่าบุคคลสำคัญคนใดของโลก เพราะตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ผ่านมา แม้จะมีบุคคลสำคัญได้คิดค้นทฤษฎีความรู้ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกมากมายเพียงใด แต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้น ก็ยังไม่อาจที่จะนำพาชาวโลกให้พ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปได้ แต่พระมงคลเทพมุนีคือผู้ที่สามารถ ชี้บอกหนทางแห่งการพ้นทุกข์ตามพุทธวิธีได้อย่างกระจ่างชัดที่สุด และท่านยังมีมหากรุณาที่จะเผยแผ่ ความรู้อันทรงคุณค่านี้ไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติ ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ พระมงคลเทพมุนีจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ยิ่งกว่าบุคคลสำคัญคนใดของโลก เพราะเพียงท่านสอนให้รู้จักกับคำว่า "ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗" ก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าจะตอบแทนพระคุณของท่านได้จนหมดสิ้นแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นพระเดช พระคุณหลวงปู่ยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและคุณวิเศษอันไม่มีประมาณ ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่หาได้ยากยิ่งในห้วงแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ตลอดจน ทั่วธาตุทั่วธรรม ที่บังเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำในการทำงาน ที่แท้จริง นั่นคือการปราบมารประหารกิเลสให้ สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพื่อรื้อวัฏฏะและนำพาสรรพชีวิต ให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร และไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงคือที่สุดแห่งธรรม

          ด้วยความปรารถนาที่จะประกาศพระคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้โลกได้ประจักษ์ ตลอดจนสืบสานมโนปณิธานใน การเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้เชิญชวนลูกหลานศิษยานุศิษย์ทุกคนให้มาร่วมกันหล่อรูปเหมือนทองคำของพระมงคลเทพมุนี เพื่อบูชาธรรมท่านเนื่องในวาระครบรอบ ๑๒๔ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเป็นข่าวมหามงคลที่สร้างความปีติยินดีให้แก่ลูกหลานทุกคนที่จะได้มีโอกาสหล่อรูปเหมือนทองคำของท่านอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนการอัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยรูปกายทองคำ ที่เกิดขึ้น จากการหลอมรวมพลังแห่งความรักความศรัทธาของ เหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลก

 

 

           ๑๔ กันยายน อัญเชิญรูปหล่อต้นแบบ ประดิษฐานแผ่นทองจารึกชื่อผู้มีบุญ 

        วันครูวิชชาธรรมกายปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวันสำคัญที่ยอด นักสร้างบารมีจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และประกอบ พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของวิชชาธรรมกายทุกๆ พระองค์ นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวจะจัดให้มีพิธีกรรมสำคัญที่เนื่องด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำของพระมงคลเทพมุนี สำหรับท่านเจ้าภาพผู้มีความตั้งใจจะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยการทุ่มเทสร้างมหาทานบารมี เพื่อหล่อรูปเหมือนทองคำ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในวันบรรลุธรรมของหลวงปู่ในปีนี้ได้อย่างเป็นอัศจรรย์ ซึ่งท่านเจ้าภาพดังกล่าวจะได้เป็นมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญชุดแรกของโลก ที่จะได้ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญ ต้นแบบรูปหล่อทองคำของพระมงคลเทพมุนี ตลอดจนได้ร่วมพิธีประดิษฐานแผ่นทองจารึกชื่อของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญ ที่จะนำไปประดิษฐานไว้ภายในรูปหล่อทองคำของหลวงปู่ในโอกาสต่อไป

 

 

       วันครูวิชชาธรรมกายปีนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเป็นประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีครั้งยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่ง ที่ท่านผู้มีบุญ จะได้มีโอกาสร่วมริ้วขบวนดังกล่าว ซึ่งทุกก้าวย่างของ ท่านเจ้าภาพในริ้วขบวนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ คือการตอกย้ำ ผังสำเร็จที่จะก้าวตามติดมหาปูชนียาจารย์ ไปจนกว่า จะถึงที่สุดแห่งธรรมได้สำเร็จสมดังความปรารถนา ทุกประการ อีกทั้งยังเป็นริ้วขบวนที่จะประกาศให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนากับมหาเศรษฐีแนวหน้า นักรบกล้าแห่งกองทัพธรรม ผู้มีจิตใจอาจหาญร่าเริงในการสร้างมหาทานบารมี โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาส สำคัญที่ท่านจะได้เป็นหนึ่งในผู้อัญเชิญแผ่นทองที่จารึกชื่อของท่านและหมู่ญาติในพิธีประดิษฐานแผ่นทองเป็นปฐมเริ่ม อันจะเป็นทางมาแห่งมหากุศล ที่จะนำความสุขความสำเร็จมาให้แก่ชีวิตและธุรกิจ การงาน ด้วยอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระเดช พระคุณหลวงปู่ ที่ท่านจะคอยกลั่นแก้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา ประดุจดั่ง แผ่นทองคำมหามงคลที่จะนำไปประดิษฐานไว้ในกลางกายของรูปหล่อทองคำที่จะคงอยู่คู่โลกไปอีกนานนับพันปี  วันครูวิชชาธรรมกายปีนี้ คือวันสำคัญที่ผู้มีบุญ ทุกคนจะได้มีโอกาสตอบพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการสร้างมหาทานบารมี อย่างไร้ขีดจำกัด ที่ก้าวไกลเกินกว่าคำว่า "ตัดใจ" ไปสู่การสร้างบารมีแบบ "ปลื้มปีติใจ" ซึ่งจะช่วยให้บุญใหญ่นี้สามารถส่งผลได้อย่างเต็มที่เป็นอัศจรรย์ โดยไม่อาจมีสิ่งใดมาขวางกั้นหรือตัดรอนได้ และวันนั้นจะเป็นวันที่โลกได้จารึกเอาไว้ว่า ท่านคือหนึ่ง ในมหาเศรษฐีผู้ใจบุญรุ่นแรกของโลก ที่จะได้อยู่ในศูนย์กลางกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และ เป็นลูกหลานที่จะได้ตามติดไปในไส้กลางของท่าน จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 71 กันยายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล