วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เด็กดี V-Star ก้าวต่อไปสู้ความสำเร็จของการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เด็กดี  V - Star

 

 

 

          เสียงปฏิญาณตนของเหล่าเด็กดี V-Star ที่ ส่งเสียงสดใส ดังกึกก้อง เพื่อบอกความมั่นใจให้กับคุณครู ได้ก่อเกิดกลายเป็นพลังใจมหาศาลที่มีค่ายิ่งของคุณครูผู้ทำหน้าที่ผู้ให้แสงสว่าง ที่ได้เข้าร่วม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Virtuous Star หรือ V-Star ดาวแห่งความดี) จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ โรงเรียน ทั่วประเทศ

         จากดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่มุ่งหวังในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง และดี ทำให้เกิดโครงการประวัติศาสตร์ ที่เป็น จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศีลธรรมโลก คือ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" โดยศึกษาธรรมะผ่านหนังสือมงคลชีวิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่เริ่มต้นจากผู้เข้าสอบในปีแรก จำนวน ๓๘๒ คน ในปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าร่วมสอบกว่า ๕ ล้านคนทั่วประเทศ พัฒนาการศึกษาธรรมะลงสู่ภาคปฏิบัติ ปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดเป็นนิสัยของเยาวชนกว่า ๒ แสนคน ด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๑ ที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ของการมารวมตัวกันของเหล่าเด็กดี V- Star กว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย เพื่อประเมินมาตรฐานศีลธรรมโรงเรียนแกนนำ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา

 

 

          ขยายสู่การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะเป็น การต่อยอดและพัฒนาจากโรงเรียนเดิมที่เคยร่วม โครงการในครั้งแรก ให้เหล่าเด็กดี V-Star ได้เป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง ด้วย การรวมกลุ่มกันตั้งชมรม V-Star Club ในโรงเรียน อีกทั้งยังมีการขยายผลด้วยการเพิ่มทีมในโรงเรียนเดิม เพิ่มจำนวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมให้มากขึ้นด้วย การสร้างเยาวชนต้นแบบทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย และทีมงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกโดยการประสานขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา คุณครู นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เครือข่ายกัลยาณมิตร เหล่า V-Guide และผู้นำบุญ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการเชื่อมร้อยเครือข่ายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน)

         ทีมงานได้จัดทำสื่อการสอนศีลธรรม โดยได้รับ ความเมตตาจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ให้จัดทำสื่อและพัฒนาหลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน มากยิ่งขึ้น โดยนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียบเรียงและรวบรวมลงสู่บทฝึกภาค ปฏิบัติ และได้นำสื่อการสอนของคุณครูไม่ใหญ่ที่ใช้ สอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไปให้คุณครูใช้ สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๕,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ จัดทำให้เหมาะกับวัยของเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตรด้วยกัน คือ

 

 

        หลักสูตรที่ ๑ 

             3 to 1 มหัศจรรย์เราทำได้ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้น ประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

      หลักสูตรที่ ๒ 

            Best Note สำหรับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ ๓ Youth Leader สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรมครั้งที่ ๑ แล้ว

     ซึ่งทั้ง ๓ หลักสูตรนี้ เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสมุดบันทึกความดีของแต่ละหลักสูตร ที่เด็กดี V-Star จะได้เข้าสู่การผจญภัยกับการทำความดี ให้ติดเป็นนิสัย โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู เป็นผู้คอยสนับสนุนให้กำลังใจ  ก้าวต่อไป...สู่ความสำเร็จของการฟื้นฟูศีลธรรม โลกในวันนี้ นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการรวม พลังครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สู่ลูกหลานไทย มุ่งสู่เป้าหมายในการทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบทางด้านศีลธรรมของโลก และเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 71 กันยายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล