วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา นำพาศีลธรรมสู่สังคม

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

      "พระพุทธศาสนา" มรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้รับการสืบสานจากบรรพบุรุษ 
ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่า ที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามคำสอนของพระบรมศาสดา ด้วยการ "ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส" ผ่านหลักปฏิบัติสำคัญ คือ การทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา จนสามารถจรรโลงรักษามรดกธรรมของพระพุทธองค์มาได้อย่างยาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ตราบจนถึงทุกวันนี้

        โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่เกิดขึ้นจากดำริของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นับเป็นการสืบสาน อริยประเพณีของบรรพชนชาวพุทธ โดยการ เชิญชวนพุทธบุตร และชาวพุทธทั่วประเทศให้หันมาทำความดีร่วมกัน ด้วยการตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และรวมพลังชาวพุทธเพื่อสร้างกระแสแห่งการทำความดีตามพุทธวิธีให้แผ่ขยาย
ไปทั่วประเทศ

          ซึ่งจนถึงขณะนี้ โครงการดังกล่าวสามารถ จัดขึ้นได้เกือบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้ว นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งยิ่งใหญ่ ที่เริ่มขึ้นในยุคของเราอย่างแท้จริง สำหรับ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรเป็นจำนวนมากหลายสิบครั้งด้วยกัน แต่ในที่นี้จะขอนำ ภาพบรรยากาศของการจัดงานบางส่วนมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันดังต่อไปนี้

 

 

              ๑) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ บริเวณลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ได้รับความเมตตาจากพระอาทรปริยัติกิจ เลขาเจ้าคณะเขตบางกะปิ ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา มาเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พล.อ.อาทิตย์ คุณพรสรร กำลังเอก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ คณะสงฆ์ ชมรมศิษย์เก่าพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรม R&DTC มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมกัลยาณมิตรบ้านแสนสุข องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 71 กันยายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล