วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอบรมธรรมทายาท สร้างคนดีให้สังคม

 

 

 

 

          กอบัว...อาศัยโคลนตมเพื่อเติบใหญ่ด้วยหวังว่าสักวัน จะได้ชูช่อขึ้นเหนือน้ำคนเรา...ก็เช่นกัน อาศัยการฝึกฝนตนเองเพื่อต่อสู้กับกิเลส และอุปสรรคมากมายด้วยหวังว่าสักวัน...จะได้พบความสุขที่แท้จริง

 

 

 "คุณพ่อคุณแม่ครับ... ผมอยากจะบวช" 

        คำพูดประโยคนี้ของลูกชาย เป็นเสมือนแสงสว่างที่แวบเข้ามาในใจ ยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง หรือของขวัญล้ำค่าใดๆ ในโลก รวมกันแล้วยังเทียบ ไม่ได้กับมหากุศลยิ่งใหญ่ที่ลูกมอบให้

         ...และเหนือสิ่งอื่นใด คือความสุขใจเมื่อรู้ว่า ลูกจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต...

 


 

 

      ทุกเวลานาทีที่ลูกเติบใหญ่ ความห่วงหา อาทร ทำให้ท่านต้องครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า หลักประกันใดหนอ ที่พอจะช่วยให้ลูกมีชีวิตที่ดีงาม สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัยในวันข้างหน้า

         เพราะทุกครั้งที่คิดว่า วันหนึ่งท่านต้องจากไป ...ไม่อาจอยู่ดูแลได้ตลอด ยิ่งทำให้ท่านรู้สึกใจหาย เคว้งคว้างอย่างบอกไม่ถูก ตั้งใจว่าต่อให้ต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่ เหนื่อยยากลำบากแค่ไหน ท่านก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อลูกได้เสมอ

         ยิ่งคิดพิจารณา ลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุด ทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่า หลักประกันที่ดีที่สุดของชีวิตของลูก คือ "ความรู้และคุณธรรม" อันจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จ และเป็นที่พึ่งติดตัวของลูกได้ตลอดไป

         วันนี้...โครงการอบรมธรรมทายาท ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายครอบครัว ได้ลูกแก้วลูกขวัญไว้ในบ้าน นำมาซึ่งความสุข ความชื่นใจทุกขณะจิต นึกย้อนไปครั้งใด ท่านไม่เคยนึกเสียใจเลย กลับรู้สึกภูมิใจ ด้วยว่าเป็นสิ่งที่คิดอย่างรอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วนแล้ว

 

 

 


         นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ วัดพระธรรมกาย ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สั่งสมประสบการณ์การจัดฝึกอบรมคุณธรรม อย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปี จนบังเกิดสัมฤทธิผล เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทำให้สามารถสร้างคนดีออกสู่สังคมจำนวนนับหมื่นนับแสน

        ด้วยแบบแผนการฝึกอบรมที่ดี มีสถานที่เหมาะสม มีพระอาจารย์ และพระพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจ มั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม คือการกลั่นเพชรเม็ดงามที่พร้อมฉายแสงวาววับงามจับใจ

         จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการอบรมธรรมทายาท ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสันติสุขอันแท้จริง ให้เกิดขึ้นใน สังคม ด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ซึ่งนับเป็นหน่วยในสังคมที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุด

 


         ซึ่งในปีนี้ได้จัดฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ ดังนี้

         ๑. อุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๔ อายุ ๑๘-๒๕ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๒๕๔๙
         ๒. อุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๖๒ ปี พระราชฯ (โครงการ ๑) อายุ ๒๐-๕๐ ปี ระหว่างวันที่ ๘ มี.ค. - ๒๙ เม.ย. ๒๕๔๙
         ๓. อุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๖๒ ปี พระราชฯ (โครงการ ๒) อายุ ๒๖-๕๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๔ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๒๕๔๙
         ๔. อบรมมัชฌิมธรรมทายาท ม.ต้น อายุ ๑๕-๑๗ ปี ระหว่างวันที่ ๒๕ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๙
         ๕. อบรมมัชฌิมธรรมทายาท ม.ปลาย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๙
         ๖. อบรมยุวธรรมทายาท อายุ ๑๐-๑๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๙
         ๗. อบรมธรรมทายาทหญิง ระหว่างวันที่ ๒๖ มี.ค. - ๑๒ พ.ค. ๒๕๔๙
         ๘. อบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง ระหว่างวันที่ ๙ เม.ย. - ๗ พ.ค. ๒๕๔๙
         ๙. ยุวกัลยาณมิตร อายุ ๘-๑๕ ปี ระหว่างวันที่ ๓-๑๕ เม.ย. ๒๕๔๙

 


      มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ล้วนปรารถนาความสุข ความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหน จะมีวิธีการเข้าถึงได้อย่างไร จึงพากันแสวงหาความสุขภายนอกตัวเป็นส่วนใหญ่ ต้องลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ส่วนใหญ่จะผิดมากกว่าถูก

        ทั้งนี้ เพราะทุกคนอยากเป็นคนดีด้วยกัน ทั้งนั้น แต่ไม่มีต้นแบบดีๆ ให้ดู ตลอดจนไม่รู้ว่าจะหาใครชี้แนะหลักสูตร "วิชาชีวิต" ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยใดในโลก

       เพราะความจริงนั้น คือ ความสงบสุขของสังคมโลกไม่ได้เกิดจากการพัฒนาระบบทุนนิยมหรือความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ไม่ได้เกิดจากการกระจายความเจริญให้เท่าเทียมกัน ตามแนวความคิดของนักวิชาการทั่วไป หากแต่เกิดจากการที่แต่ละบุคคล ได้ค้นพบและเข้าถึงความสุขภายในอันแท้จริง ด้วยตัวของตัวเอง

        โครงการอบรมธรรมทายาท มีการขยายตัวและการพัฒนาที่เป็นระบบระเบียบในวันนี้ เนื่องด้วยความปรารถนาจะสร้างสันติสุขให้แผ่ขยายไปทั่วโลก โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด เพราะตระหนักดีว่า ศักยภาพในตัวมนุษย์ จะสามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ก็ต่อเมื่อเราสามารถเข้าถึงศูนย์รวมพลังที่แท้จริงภายใน ด้วยวิธีทำใจให้หยุด ให้นิ่ง ซึ่งมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน เพียงแต่ยอมให้โอกาสและเวลากับตัวเอง ในการฝึกฝนและอบรมตามพุทธวิธี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเกิดแก่ตัวเราไปตลอดชีวิต ถือว่าเป็นการให้รางวัล หรือให้ของขวัญกับตัวเองอย่างแท้จริง

         จึงกราบอนุโมทนาบุญกับทั้งผู้ร่วมโครงการและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน ที่ได้ร๊วมกันสร้าง มหากุศลครั้งสำคัญ ด้วยการสร้างคนดีที่โลกต้องการ อานิสงส์ย่อมส่งผลให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึง ที่สุดแห่งธรรม

 


 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 43 พฤษภาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร