วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันเด็กดีวีสตาร์ Change the World รวมพลคนเปลี่ยนโลก ครั้งที่ ๗

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

วันเด็กดีวีสตาร์ Change the World

รวมพลคนเปลี่ยนโลก ครั้งที่ ๗

เรียบเรียงจากโอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

         วันนี้เป็นวันดี เป็นวันประวัติศาสตร์โลกที่ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ที่รักทั้งหลาย ได้มาประชุมรวมกันเป็นเรือนล้าน ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้ เป็นครั้งที่ ๗ แล้ว เพื่อรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ศีลธรรมหวนกลับคืน มาใหม่บนผืนแผ่นดินไทยและโลกใบนี้

         ที่ผ่านมาเราก็ได้ตั้งใจร่วมกันทำกิจกรรมแห่งความดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้ กับสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา จนกิตติศัพท์อันดีงามในการทำความดี ของลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์เป็นที่กล่าวขานชื่นชมอนุโมทนาของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย

         ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ได้ทำกิจวัตรแห่งความดี ๑๐ ประการ ทุก ๆ วัน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ที่สำคัญในช่วงเทศกาลกฐินที่เพิ่งผ่านมานี้ ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ก็ได้ไปช่วยกันพัฒนาวัด ปัดกวาด ทำความสะอาดเสนาสนะ บุญสถาน แล้วก็ได้สร้างมหากาลทานอันยิ่งใหญ่ ทอดกฐินสัมฤทธิ์กันไปทั่วประเทศ ไม่ให้มีวัดร้าง และกฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย

         หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมาก ที่เห็นลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์กระตือรือร้นในการสร้าง บารมีด้วยความสนุกสนาน เบิกบาน บุญบันเทิง และดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางความคิด คำพูด และการกระทำ ที่ประเสริฐสูงส่งดีงามของ ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ทุกคน

         สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นผลดีต่อตัวของลูกเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลกใบนี้ด้วย ซึ่งจะทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติภาพที่แท้จริงได้ ดังนั้นสิ่งที่ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์กำลังทำอยู่นี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก

         ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ คือ ผู้เปลี่ยนโลกให้หวนคืนสู่ยุคแห่งอารยธรรมที่มีศีลธรรม เฟื่องฟู เป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์จึงเป็นบุคคลสำคัญที่โลกรอคอย เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก เปลี่ยนโลก ให้เป็นโลกแก้วแห่งสันติสุขที่แท้จริงในยุคนี้

         หลวงพ่อขอส่งเสริมการทำความดีของลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ทุก ๆ คน และขอ สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นกองทุนต้นสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้ลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ทุกคนเป็นคนเก่ง และดีที่โลกต้องการ และให้ลูกรักษามโนปณิธานแห่งความดี เอาไว้ให้มั่นคงตลอดไป

         หลวงพ่อขอฝากอนาคตอันสดใสของโลกใบนี้ไว้กับลูก ๆ เด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟู ศีลธรรมโลก ผู้เป็นอนาคตของโลกแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

         ท้ายที่สุดนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการ และอำนวยพรให้ลูกเด็กดีวีสตาร์ ทุกคนจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เป็นคนเก่งและดีที่มีความรู้คู่ศีลธรรม ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ และในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

         พร้อมกันนี้ ก็อนุโมทนาขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหารการศึกษา ท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี และพี่ ๆ วี (V) ทั้งหลาย ตลอดจนผู้มีส่วนสนับสนุนงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่ การงาน คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนา ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย มี อายุขัยยืนยาว ให้เข้าถึงพระธรรมกาย มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไป ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 123 มกราคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล