วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กิจวัตร ที่สืบทอดมาแต่บรรพชน

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

กิจวัตร
ที่สืบทอดมาแต่บรรพชน

                 ในบันทึกของราชวงศ์ชิงกล่าวถึงกิจวัตรของกษัตริย์จีนไว้อย่างน่าสนใจว่า ฮ่องเต้แต่ละพระองค์มีกิจวัตรในลักษณะเดียวกัน คือ

๐๕.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น.     ตื่นบรรทม, เข้าถวายพระพร ฮองไทเฮา,  อ่านหนังสือ

๐๗.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.     เสวยพระกระยาหารเช้า

๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.     บริหารราชกิจ

๑๑.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.     เสวยพระกระยาหาร, พักผ่อน

๑๔.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.    อ่านหนังสือ, แต่งกลอน, เขียนภาพ, บริหารราชกิจ

๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.    เสวยพระกระยาหารเย็นหรือ  เสด็จไปร่วมงานเลี้ยง

๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.     สวดมนต์, เข้าบรรทม

              กิจวัตรทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ต้องปฏิบัติ เพราะถือว่าเป็นการเดินตามรอยบรรพชนที่ปกครอง  บ้านเมืองมาเป็นอย่างดี ซึ่งหากทำตามนี้ เชื่อกันว่าสวรรค์จะปกปักรักษา

              สำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชน  ก็มีกิจวัตรที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานเช่นกัน คือ การตักบาตร ซึ่งปฏิบัติต่อ ๆ กันมานานถึงสองพัน  กว่าปีแล้ว และหากในปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตเรายังตักบาตรเป็นกิจวัตร นอกจากพระพุทธศาสนาจะยังอยู่เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกต่อไปแล้ว ตัวเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วย เพราะมีบุญช่วย ปกปักรักษา

 

 ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
ตักบาตรพระ
 ๒,๕๕๖ รูป
จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานฝ่ายฆราวาส

              เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอำนาจเจริญ และชมรมฟื้นฟู   ศีลธรรมอำนาจเจริญ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๖ รูป บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

              พิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิกิตติสาร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น  ผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑๐,๐๐๐ รูป
กรุงเทพมหานคร
( ถนนสีลม )

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานฝ่ายฆราวาส

 
               เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ บริเวณถนนสีลม ที่จัดโดยโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หน่วยงานองค์กรพระพุทธศาสนา และภาคีเครือข่ายชาวพุทธในประเทศไทย

               พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน    ฝ่ายฆราวาส

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 131 กันยายน ปี 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร